Choćby Chciały Cytaty

Choćby Chciały Cytaty: Trzy­mając się za ręce Krzycze­liśmy so­bie tę na­miętną niemiłość Słowa się wy­rywały Sil­ne i czułe Na próżno Ciała lgnęły do siebie Po­za kontrolą Jak magnes Siłą zat­rzy­mać nie możesz A ser­ca us­ta­wione Ujem­ny­mi jo­nami Choćby chciały Żad­na siła ich nie złączy  -MartynaR


Choćby Chciały Cytaty: Gdy miłość cię woła, idź za jej głosem, choćby cię wiodła po ostrych kamieniach. Uwierz miłości, gdy mówi do ciebie, choćby jej wołanie rozwiało sny twoje, choćby jej wicher połamał twoje gałęzie. -Khalil Gibran


Choćby Chciały Cytaty: Chciały żaby króla, dostały bociana. -Anonim


chciały-żaby-kró-dostały-bociana
Choćby Chciały Cytaty: Chciały żaby króla, dos­tały bociana. -Ezop


chciały-żaby-kró-­ły-bociana
Choćby Chciały Cytaty: Szlachetny klejnot ma wielką cenę, choćby w błocie leżał, a kurz zawsze kurzem zostaje, choćby pod niebo się uniósł. -Johann Gottfried Herder


szlachetny-klejnot-wielką-cenę-choćby-w-błocie-żał-a-kurz-zawsze-kurzem-zostaje-choćby-pod-niebo-ę-uniósł
Choćby Chciały Cytaty: Jedyną ostoją naszą może być praca, jakakolwiek, choćby niżej naszego poziomu, choćby mechaniczna. Inaczej smutek nas pożera. -Bruno Schulz


jedyną-ostoją-naszą-może-być-praca-jakakolwiek-choćby-żej-naszego-poziomu-choćby-mechaniczna-inaczej-smutek-nas-pożera
Choćby Chciały Cytaty: Był czas, gdy aktorki chciały zostać gwiazdami; teraz mamy coraz więcej gwiazd, które chciałyby zostać aktorkami. -Laurence Olivier


był-czas-gdy-aktorki-chciały-zostać-gwiazdami-teraz-mamy-coraz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zostać-aktorkami
Choćby Chciały Cytaty: Niektóre kro­wy święte by być chciały ale z gołym cyckiem po dro­gach latały by pod gołym niebem Świętą zostać zaw­sze trze­ba mieć Aniel­ską postać. -Sokrates


niektóre-kro­wy-święte-by być-chciały-ale-z gołym-cyckiem-po-dro­gach-latały-by-pod-gołym-niebem-Świętą-zostać-zaw­sze-trze­ba-mieć
Choćby Chciały Cytaty: Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami. -Laurence Olivier


był-czas-gdy-ak­torki-chciały-zos­ć-gwiaz­da­mi-te­raz-­my-co­raz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zos­ć-aktorkami
Choćby Chciały Cytaty: Tam gdzie zachodziło czes­kie słońce Pod­kochi­wały się dwa zaskrońce W żmi­jach co kąsać nie chciały Bo zle­wały i tyl­ko się wygrzewały Marząc o pi­wie kaszan­ce i golonce  -fyrfle


Choćby Chciały Cytaty: . . . Z Bogiem i choćby mimo Boga. -Adam Mickiewicz


Choćby Chciały Cytaty: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. -Jan Paweł II


musicie-od-siebie-wymagać-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Choćby Chciały Cytaty: Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Choćby Chciały Cytaty: Życie, choćby i długie, zaw­sze będzie krótkie. -Wisława Szymborska


Życie-choćby-i długie-zaw­sze-będzie-krótkie
Choćby Chciały Cytaty: Zmiana lo­su choćby jed­ne­go człowieka może zniszczyć świat. -P » Terry Pratchett » Mort


zmiana-lo­su-choćby-jed­ne­go-człowieka-może-zniszczyć-świat
Choćby Chciały Cytaty: Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość. -Jan Twardowski


bez-jed­nej-choćby-ra­ny-to jeszcze-nie miłość
Choćby Chciały Cytaty: Na­leży wie­rzyć w cośkol­wiek, choćby we własną niewiarę. -Alfred Aleksander Konar


na­ży-wie­rzyć-w cośkol­wiek-choćby-we własną-niewiarę
Choćby Chciały Cytaty: Nie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań. -Karol Toeplitz


nie-wol­no-lu­-po­zos­­wić-choćby-na chwilę-bez-przykazań