Choćby Na Cytaty

Choćby Na Cytaty: Gdy miłość cię woła, idź za jej głosem, choćby cię wiodła po ostrych kamieniach. Uwierz miłości, gdy mówi do ciebie, choćby jej wołanie rozwiało sny twoje, choćby jej wicher połamał twoje gałęzie. -Khalil Gibran


Choćby Na Cytaty: Szlachetny klejnot ma wielką cenę, choćby w błocie leżał, a kurz zawsze kurzem zostaje, choćby pod niebo się uniósł. -Johann Gottfried Herder


szlachetny-klejnot-wielką-cenę-choćby-w-błocie-żał-a-kurz-zawsze-kurzem-zostaje-choćby-pod-niebo-ę-uniósł
Choćby Na Cytaty: Jedyną ostoją naszą może być praca, jakakolwiek, choćby niżej naszego poziomu, choćby mechaniczna. Inaczej smutek nas pożera. -Bruno Schulz


jedyną-ostoją-naszą-może-być-praca-jakakolwiek-choćby-żej-naszego-poziomu-choćby-mechaniczna-inaczej-smutek-nas-pożera
Choćby Na Cytaty: . . . Z Bogiem i choćby mimo Boga. -Adam Mickiewicz


Choćby Na Cytaty: Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość. -Jan Twardowski


bez-jed­nej-choćby-ra­ny-to jeszcze-nie miłość
Choćby Na Cytaty: Zmiana lo­su choćby jed­ne­go człowieka może zniszczyć świat. -P » Terry Pratchett » Mort


zmiana-lo­su-choćby-jed­ne­go-człowieka-może-zniszczyć-świat
Choćby Na Cytaty: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. -Jan Paweł II


musicie-od-siebie-wymagać-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Choćby Na Cytaty: Życie, choćby i długie, zaw­sze będzie krótkie. -Wisława Szymborska


Życie-choćby-i długie-zaw­sze-będzie-krótkie
Choćby Na Cytaty: Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Choćby Na Cytaty: Na­leży wie­rzyć w cośkol­wiek, choćby we własną niewiarę. -Alfred Aleksander Konar


na­ży-wie­rzyć-w cośkol­wiek-choćby-we własną-niewiarę
Choćby Na Cytaty: Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Choćby Na Cytaty: Po­litycznie to ja ole­wam na­wet kropkę , choćby i nad przecinkiem. -natalia(__ups


po­litycznie-to ja ole­wam-na­wet-kropkę- choćby-i nad-przecinkiem
Choćby Na Cytaty: Nie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań. -Karol Toeplitz


nie-wol­no-lu­-po­zos­­wić-choćby-na chwilę-bez-przykazań
Choćby Na Cytaty: Dom - to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem. -Wiktor Woroszylski


dom- to tam-gdzie-choćby-pod-gołym-niebem-ludzie-są razem
Choćby Na Cytaty: Posiadanie choćby jednego wypróbowanego przyjaciela ochrania nas przed ciemnością. -Pam Brown


posiadanie-choćby-jednego-wypróbowanego-przyjaciela-ochrania-nas-przed-ciemnośą
Choćby Na Cytaty: Mocą nadziei Choćby na końcu świata Do­pełnienie, triumf Krys­ty­na Sz.  31.05.2015r. -krysta


mocą-nadziei-choćby-na końcu-świata-do­pełnienie-triumf-krys­ty­na-sz- 31052015r
Choćby Na Cytaty: Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę, choćby najkrótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andric


nawet-największe-pustynie-mają-swoją-wiosnę-choćby-najkrótszą-i-niedostrzegalną
Choćby Na Cytaty: Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć. -Augustyn Św


sprawiedliwoś-musi-ę-stać-zadość-choćby-świat-miał-zginąć