Chodzą Do Kościoła Cytaty

Chodzą Do Kościoła Cytaty: kiedy tak pat­rzę w oczy twoje brzyd­kie znajome jed­ni chodzą do kościoła my przeszliśmy przez piekło  -liliowięc


kiedy-tak-pat­rzę-w oczy-twoje-brzyd­kie-znajome-jed­-chodzą-do kościoła-my-przeszliśmy-przez-piekło 
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim


więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia. -Marcin Luter


zaiste-prawdziwym-skarbem-kościoła-jest-ewangelia
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Pod­le kościoła czart kar­czmę buduje. -Marcin Kromer


pod­-kościoła-czart-kar­czmę-buduje
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Wpuść cielę do kościoła, a toż ino ogon wyniesie. -Władysław Stanisław Reymont


Chodzą Do Kościoła Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


Chodzą Do Kościoła Cytaty: Ci, co przerośli epokę, chodzą ze spuszczoną głową. -Stanisław Jerzy Lec


ci-co-przerośli-epokę-chodzą-ze-spuszczoną-głową
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Rozum i miłość rzadko chodzą w parze. -William Shakespeare


Chodzą Do Kościoła Cytaty: jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą  -one drop for all


śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Sukcesy nie chodzą parami, to przywilej porażek. -Krzysztof Chyła


sukcesy-nie-chodzą-parami-to-przywilej-porażek
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Ar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoła Święte­go Mar­ka dorównu­je w swej głupo­cie wszys­tkiemu, cze­go uczo­no i do­puszcza­no się pew­no w je­go murach. -Johann Wolfgang Goethe


ar­chi­tek­­ra-we­nec­kiego-kościoła-Święte­go-mar­ka-dorównu­-w swej-głupo­cie-wszys­tkiemu-cze­go-uczo­no-i do­puszcza­no ę
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni. -Tupac Amaru Shakur


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
Chodzą Do Kościoła Cytaty: I złodzieje chodzą czasem w aureoli. Wcale nie kradzionej. -Stanisław Jerzy Lec


i-złodzieje-chodzą-czasem-w-aureoli-wcale-nie-kradzionej
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Prze­pisy o ty­le nas ob­chodzą, o ile my ob­chodzi­my przepisy. -Jerzy Leszczyński


prze­pisy-o ty­-nas-ob­chodzą-o ile-my ob­chodzi­my-przepisy
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo


nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Ciekawe, jak to jest, że ślimaki chodzą tak wolno, a zdążają. -Stanisław Tym


ciekawe-jak-to-jest-że-ślimaki-chodzą-tak-wolno-a-zdążają
Chodzą Do Kościoła Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin


kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami