Chodzą Do Cytaty

Chodzą Do Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


Chodzą Do Cytaty: Ci, co przerośli epokę, chodzą ze spuszczoną głową. -Stanisław Jerzy Lec


ci-co-przerośli-epokę-chodzą-ze-spuszczoną-głową
Chodzą Do Cytaty: Rozum i miłość rzadko chodzą w parze. -William Shakespeare


Chodzą Do Cytaty: Sukcesy nie chodzą parami, to przywilej porażek. -Krzysztof Chyła


sukcesy-nie-chodzą-parami-to-przywilej-porażek
Chodzą Do Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Chodzą Do Cytaty: Prze­pisy o ty­le nas ob­chodzą, o ile my ob­chodzi­my przepisy. -Jerzy Leszczyński


prze­pisy-o ty­-nas-ob­chodzą-o ile-my ob­chodzi­my-przepisy
Chodzą Do Cytaty: I złodzieje chodzą czasem w aureoli. Wcale nie kradzionej. -Stanisław Jerzy Lec


i-złodzieje-chodzą-czasem-w-aureoli-wcale-nie-kradzionej
Chodzą Do Cytaty: Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni. -Tupac Amaru Shakur


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
Chodzą Do Cytaty: Ciekawe, jak to jest, że ślimaki chodzą tak wolno, a zdążają. -Stanisław Tym


ciekawe-jak-to-jest-że-ślimaki-chodzą-tak-wolno-a-zdążają
Chodzą Do Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo


nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Chodzą Do Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin


kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Chodzą Do Cytaty: W ta­kie upały Ser­ca nie chcą się tulić. Chodzą na lody. -PINGWINIOWATY


w ­kie-upały-ser­ca-nie chcą ę-tulić-chodzą-na lody
Chodzą Do Cytaty: Deszczo­we niebo. Chodzą zmok­nięte serca. W smut­nych kropelkach. -PINGWINIOWATY


deszczo­we-niebo-chodzą-zmok­ęte-serca-w-smut­nych-kropelkach
Chodzą Do Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Chodzą Do Cytaty: Jest ko­loro­wo i jas­no i bez­pie­cznie. Wszędzie chodzą ludzie i się uśmiechają. -James Frey


jest-ko­loro­wo-i jas­no-i bez­pie­cznie-wszędzie chodzą-ludzie-i ę-uśmiechają
Chodzą Do Cytaty: Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer


spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
Chodzą Do Cytaty: Jako ogień a woda różno sobie chodzą, tak miłość a powaga nigdy się nie zgodzą. -Cyprian Kamil Kochanowski


jako-ogień-a-woda-różno-sobie-chodzą-tak-miłość-a-powaga-nigdy-ę-nie-zgodzą
Chodzą Do Cytaty: By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie. -James Callaghan


by­wają-dwa-rodza­-mi­nis­trów-fi­nansów-jed­-od­chodzą-w hańbie-a drudzy- we właś­wym-czasie