Chodzi O Cytaty

Chodzi O Cytaty: Bez względu na to, o co chodzi, jes­tem przeciw. -Groucho Marx (Julius Marx)


Chodzi O Cytaty: Tam gdzie uciska but, bez niego chodzi lud. -Stanisław Jerzy Lec


Chodzi O Cytaty: Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości. -Anonim


jeśli-chodzi-o-śmietankę-towarzyską-to-wolę-szumowiny-ludzkoś
Chodzi O Cytaty: Zło przy­bywa lo­tem pta­ka i od­chodzi kulejąc. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Chodzi O Cytaty: Jeśli chodzi o czytanie z oczu, to wszyscy mężczyźni są analfabetami. -Goldie Hawn


jeśli-chodzi-o-czytanie-z-oczu-to-wszyscy-mężczyź-są-analfabetami
Chodzi O Cytaty: Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi. -Sokrates


odzywaj-ę-tylko-wtedy-gdy-wiesz-o-co-chodzi
Chodzi O Cytaty: W malarstwie chodzi o to, by w odpowiednim miejscu położyc odpowiedni kolor -Paul Cézanne


w-malarstwie-chodzi-o-to-by-w-odpowiednim-miejscu-położyc-odpowiedni-kolor
Chodzi O Cytaty: Prze­pisy o ty­le nas ob­chodzą, o ile my ob­chodzi­my przepisy. -Jerzy Leszczyński


prze­pisy-o ty­-nas-ob­chodzą-o ile-my ob­chodzi­my-przepisy
Chodzi O Cytaty: W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dob­re życie. -Barbara Skarga


w życiu-nie chodzi-o szczęście-lecz-o dob­re-życie
Chodzi O Cytaty: Nie chodzi o to, by rozum


nie-chodzi-o-to-by-rozum-zdominował-ciało-i-serce-ale-o-to-by-zjednoczył
Chodzi O Cytaty: Po złej chwi­li zaw­sze nad­chodzi dob­ra. ZAWSZE. -daniello


po złej-chwi­li-zaw­sze-nad­chodzi-dob­ra-zawsze
Chodzi O Cytaty: Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc. -opuszczona


związek- chodzi-o ­tner­stwo-i zgod­ność-serc
Chodzi O Cytaty: Gdy chodzi o modę, ko­biety go­towe są po­nieść każdą ofiarę. -Stefan Zweig


gdy-chodzi-o modę-ko­biety-go­towe-są po­nieść-każdą-ofiarę
Chodzi O Cytaty: Tańczącym kosem Mchem tu­lonym tiulem mgły Od­chodzi zima  -fyrfle


tańczącym-kosem-mchem-­lonym-tiulem-mgły-od­chodzi-zima 
Chodzi O Cytaty: Chodzi­liśmy po wodzie - nikt nam te­go nie może odebrać. -worldinbrown


chodzi­liśmy-po-wodzie- nikt-nam-te­go-nie-może-odebrać
Chodzi O Cytaty: Pamiętajmy: zawsze chodzi nie o oklaski, lecz o temat do oklasków. -Zbigniew Waydyk


pamiętajmy-zawsze-chodzi-nie-o-oklaski-lecz-o-temat-do-oklasków
Chodzi O Cytaty: Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi. -Sokrates


odzy­waj ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-wiesz-o co chodzi
Chodzi O Cytaty: Mąż sta­ry - wid­mo, które chodzi po do­mu i brzdąka łańcucha­mi małżeńskimi. -Magdalena Samozwaniec


mąż-sta­ry- wid­mo-które-chodzi-po do­mu-i brzdąka-łańcucha­mi-łżeńskimi