Chodzić Cytaty

Chodzić Cytaty: Ko­bieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Chodzić Cytaty: Kobieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Chodzić Cytaty: Pies powinien chodzić przede wszystkim na smyczy wierności. -Urszula Zybura


pies-powinien-chodzić-przede-wszystkim-na-smyczy-wiernoś
Chodzić Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter


marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Chodzić Cytaty: Chcę się naćpać kocha­nie Tobą. I chodzić naćpa­na do­ba za sobą . -Narkomanka0123


chcę ę-naćpać-kocha­nie-tobą-i-chodzić-naćpa­na-do­ba-za sobą
Chodzić Cytaty: Człowiek nie może od­chodzić aku­rat wte­dy, kiedy mu każą. -John Steinbeck


człowiek-nie może-od­chodzić-aku­rat-wte­dy-kiedy-mu każą
Chodzić Cytaty: Dzieci i zegarków nie należy stale nakręcać trzeba im pozwolić chodzić. -Jean Paul


dzieci-i-zegarków-nie-należy-stale-nakręcać-trzeba-im-pozwolić-chodzić
Chodzić Cytaty: Można kochać i chodzić samemu po ciemku z przyjaźnią jest inaczej - ta zawsze wzajemna. -Jan Twardowski


można-kochać-i-chodzić-samemu-po-ciemku-z-przyjaźą-jest-inaczej-zawsze-wzajemna
Chodzić Cytaty: A jeśli od­chodzić, to tyl­ko wte­dy gdy jest ktoś kto Nas zatrzyma. -respirer


a śli-od­chodzić-to tyl­ko-wte­dy-gdy-jest ktoś-kto-nas-zatrzyma
Chodzić Cytaty: Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
Chodzić Cytaty: Marze­nia niewol­ni­ka zaw­sze la­tają. Wol­ne­go, uczą się chodzić. -Indygoo


marze­nia-niewol­­ka-zaw­sze-­tają-wol­ne­go uczą ę-chodzić
Chodzić Cytaty: Nieszczęścia lubią chodzić parami, może dlatego tak mało szczęśliwych małżeństw? -Teresa Nietyksza


nieszczęścia-lubią-chodzić-parami-może-dlatego-tak-ło-szczęśliwych-łżeństw
Chodzić Cytaty: Praw­da to cu­dow­na i straszli­wa rzecz, więc trze­ba się z nią ob­chodzić ostrożnie. -Joanne Kathleen Rowling


praw­da-to cu­dow­na-i straszli­wa-rzecz-więc-trze­ba ę-z ą-ob­chodzić-ostrożnie
Chodzić Cytaty: Można kochać i chodzić sa­memu po ciem­ku; z przy­jaźnią jest inaczej - ta zaw­sze wzajemna. -Jan Twardowski


można-kochać-i chodzić-­memu-po ciem­ku-z przy­jaźą-jest inaczej-  zaw­sze-wzajemna
Chodzić Cytaty: Ta­ka ze mnie romantyczka Tyś jest Roman A ja tyczka Po­nieważ do nicze­go nie można pod­chodzić zbyt po­ważnie ;)  -K. K. Hunt


ta­ka-ze mnie-romantyczka-tyś-jest roman-a-ja tyczka-po­nieważ-do nicze­go-nie można-pod­chodzić-zbyt-po­ważnie- 
Chodzić Cytaty: Me­dia to jest płyt­ki, po­zoran­cki wir­tual­ny świat i nie pot­ra­fię do niego pod­chodzić serio. -Kuba Wojewódzki


me­dia-to jest płyt­ki-po­zoran­cki-wir­tual­ny-świat-i nie pot­ra­fię-do niego-pod­chodzić-serio
Chodzić Cytaty: Artysta może chodzić do muzeum, lecz żyć w nim może tylko pedant. -George Santayana


artysta-może-chodzić-do-muzeum-lecz-żyć-w-nim-może-tylko-pedant
Chodzić Cytaty: Z życia naj­le­piej od­chodzić jak z uczty: ani sprag­niony, ani pijany. -Arystoteles


z życia-naj­­piej-od­chodzić-jak z uczty-ani-sprag­niony-ani-pijany