Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty

Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę. -Zofia Nałkowska


najlepszym-lekarstwem-i-pocieszeniem-chorego-jest-wyśmiać-jego-chorobę
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Nie wyleczy się chorego, który nie wierzy w swoją chorobę. -Henri Frederic Amiel


nie-wyleczy-ę-chorego-który-nie-wierzy-w-swoją-chorobę
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny-chorobę całego społeczeństwa. -Anonim


analiza-uryny-może-wykryć-chorobę-jednostki-analiza-urny-chorobę-całego-społeczeństwa
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną. -Hipokrates


lekarz-tylko-jedno-zadanie-wyleczyć-chorego-jaką-drogą-tego-dopnie-jest-rzeczą-obojętną
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Sny chorego - Rojenia. -Anonim


Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Zdrowie chorego najwyższym prawem. -Hipokrates


zdrowie-chorego-najwyższym-prawem
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnoścl -Blaise Pascal


Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Każdy lekarz ma swoją ulubioną chorobę. -Henry Fielding


Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta. -Franciszek Bacon


Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Prawdziwym polem dla cnót kobiecych to pokój chorego. -Henri Stendhal


prawdziwym-polem-dla-cnót-kobiecych-to-pokój-chorego
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego. -Menander


człowiek-zdrowy-zawsze-mnóstwo-rad-dla-chorego
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Można wyleczyć chorobę, ale zabić pacjenta. -Franciszek Bacon


można-wyleczyć-chorobę-ale-zabić-pacjenta
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę. -Georg Christoph Lichtenberg


Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Człowiek zdro­wy ma zaw­sze mnóstwo rad dla chorego. -Menander


człowiek-zdro­wy- zaw­sze-mnóstwo-rad-dla-chorego
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć. -Henri Frederic Amiel


chorego-który-uważa-ę-za-zdrowego-nie-można-wyleczyć
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Praw­dzi­wym po­lem dla cnót ko­biecych to pokój chorego. -Stendhal (Henri Beyle)


praw­dzi­wym-po­lem-dla-cnót-ko­biecych-to pokój-chorego
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II


miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Chorego Jest Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Kto się złości na swoją chorobę, ten ją niezawodnie pokona. -Iwan Turgieniew


kto-ę-złoś-na-swoją-chorobę-ten-ją-niezawodnie-pokona