Chrystusa Cytaty

Chrystusa Cytaty: Jesteśmy sławniejsi od Chrystusa. -John Lennon


jesteśmy-sławniejsi-od-chrystusa
Chrystusa Cytaty: Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć. -Fiodor Dostojewski


bez-chrystusa-niczego-nie-będzie-dlatego-trzeba-uwierzyć
Chrystusa Cytaty: Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, możemy odczytać z Jezusa Chrystusa. -Klaus Hemmerle


wszystko-co-bóg-nam-do-powiedzenia-możemy-odczytać-z-jezusa-chrystusa
Chrystusa Cytaty: Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie. -Karol Lehmann


kto-wierzy-w-jezusa-chrystusa-nie-musi-umierać-samotnie
Chrystusa Cytaty: Nie sądzę, bym wyb­rał się na zaślu­biny, za teścia mając Je­zusa Chrystusa. -Arthur Rimbaud


nie-sądzę-bym-wyb­rał ę-na zaślu­biny-za teścia-mając-je­zusa-chrystusa
Chrystusa Cytaty: Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje. -Cyprian z Kartaginy


jak-może-ktoś-mówić-że-wierzy-w-chrystusa-skoro-nie-czyni-tego-co-chrystus-nakazuje
Chrystusa Cytaty: Nie ma obawy, że Maryja wyrośnie w nas ponad głowę Chrystusa. Ona Go zawsze niesie przed sobą. -Stefan Wyszyński kard


nie-obawy-że-maryja-wyrośnie-w-nas-ponad-głowę-chrystusa-ona-go-zawsze-niesie-przed-sobą
Chrystusa Cytaty: Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie Chrystusa. -Dietrich Bonhoeffer


po-to-aby-umocnić-i-oczyść-świat-dzisiejszy-nie-jest-nam-konieczna-ars-moriendi-ale-zmartwychwstanie-chrystusa
Chrystusa Cytaty: Judasz wydał Chrystusa na mękę krzyżową za trzydzieści srebrników Natura ludzka nie zmieniła się od tamtych czasów. -Jack London


judasz-wydał-chrystusa-na-mękę-krzyżową-za-trzydzieś-srebrników-natura-ludzka-nie-zmieniła-ę-od-tamtych-czasów
Chrystusa Cytaty: Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa. -Michel Quoist


wierzyć-znaczy-nie-tylko-wznosić-oczy-do-boga-i-uwielbiać-go-trzeba-jeszcze-umieć-patrzeć-na-ziemię-ludzkimi-oczami-chrystusa
Chrystusa Cytaty: Dopiero na Wschodzie można pojąć gniew Chrystusa na przekupniów; tego transu niczym innym jak chłostą przerwać chyba nie sposób. -Maria Kuncewicz


dopiero-na-wschodzie-można-pojąć-gniew-chrystusa-na-przekupniów-tego-transu-niczym-innym-jak-chłostą-przerwać-chyba-nie-sposób
Chrystusa Cytaty: Jeżeli ktoś udowodniłby mi, że Chrystus nie mieści się w prawdzie, to wybrałbym mimo to Chrystusa a nie prawdę. -Fiodor Dostojewski


jeżeli-ktoś-udowodniłby-mi-że-chrystus-nie-mieś-ę-w-prawdzie-to-wybrałbym-mimo-to-chrystusa-a-nie-prawdę
Chrystusa Cytaty: Nieszczęsny, kto się tak od Chrystusa odwrócił, że już nie może być dostrzeżony. Bo chociażby i z daleka iść za Zbawcą - to też coś znaczy. -Erazm z Rotterdamu


nieszczęsny-kto-ę-tak-od-chrystusa-odwrół-że-już-nie-może-być-dostrzeżony-bo-chociażby-i-z-daleka-iść-za-zbawcą-to-też-coś-znaczy
Chrystusa Cytaty: Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową. -Ambroży Św


kto-żyje-bez-chrystusa-stoi-na-zewnątrz-przed-drzwiami-ojcowskiego-domu-na-ulicy-bez-dachu-nad-głową
Chrystusa Cytaty: Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści. -Edyta Stein


jeśli-dusza-chce-dzielić-życie-chrystusa-musi-wraz-z-nim-przejść-śmierć-krzyżową-wydać-ę-na-ukrzyżowanie-w-cierpieniu-i-śmierci-tak-jak
Chrystusa Cytaty: Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba. -Edyta Stein


krzyż-nie-jest-tylko-znakiem-jest-także-mocnym-orężem-chrystusa-jest-laską-pasterską-którą-on-pewnie-wyważa-drogę-do-nieba
Chrystusa Cytaty: Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeśli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o nim księgi. -Bernard Św


Chrystusa Cytaty: Ko­leje życia Sok­ra­tesa, w które­go is­tnienie nikt nie ośmiela się wątpić, nie są tak dob­rze poświad­czo­ne, jak fak­ty z życia Je­zusa Chrystusa. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


ko­leje-życia-sok­ra­tesa-w które­go-is­tnienie-nikt-nie ośmiela ę-wątpić-nie są tak-dob­rze-poświad­czo­ne-jak fak­ty