Chwałą Cytaty

Chwałą Cytaty: Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę. -Gold Fishy


Chwałą Cytaty: Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. -Charles de Gaulle


bądźmy-sil­-czyś-i wier­-u kre­su-naszej-niedo­li-ocze­kuje-nas-naj­większa-chwała-świata-chwała-ludzi-którzy-nie ustąpili
Chwałą Cytaty: Chwała wszystkiemu, co twardym czyni. -Anonim


chwała-wszystkiemu-co-twardym-czyni
Chwałą Cytaty: Życie jest krótkie - chwała nieśmiertelna. -Cyceron


Życie-jest-krótkie-chwała-nieśmiertelna
Chwałą Cytaty: Cisza, chwała silnych, schronienie słabych. -Charles de Gaulle


Chwałą Cytaty: Chwała człowieka, często na je­go śmierć czeka. -Bujak Bogusław


chwała-człowieka-często-na ­go-śmierć-czeka
Chwałą Cytaty: Ho­nor twój, imię i chwała po­zos­taną na zawsze. -Wergiliusz


ho­nor-twój-imię-i chwała-po­zos­taną-na zawsze
Chwałą Cytaty: Złym się nie podobać wielka to jest chwała. -Augustyn z Hippony


Chwałą Cytaty: Chwała temu, kto kocha tylko to, co mu wolno, a nienawidzi, co powinien. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Chwałą Cytaty: O miłość walczyć - wam, nie nam przystało, Nieść hołdy waszą, naszą zbierać chwałą. -William Shakespeare


o-miłość-walczyć-wam-nie-nam-przystało-nieść-hołdy-waszą-naszą-zbierać-chwałą
Chwałą Cytaty: Odeszła do innego mężczyzny? I chwała, bo cóż mnie może obchodzić szczęście faceta, którego nie znam. -Anonim


odeszła-do-innego-mężczyzny-i-chwała-bo-cóż-mnie-może-obchodzić-szczęście-faceta-którego-nie-znam
Chwałą Cytaty: Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędzania tego. Chwała wszystkiemu, co twardym czyni. -Friedrich Nietzsche


kto-ę-zanadto-zwykł-oszczędzać-chorzeje-wreszcie-z-oszczędzania-tego-chwała-wszystkiemu-co-twardym-czyni
Chwałą Cytaty: Życie to jakby długotrwała katastrofa morska, której szczątkami są przyjaźń, chwała i miłość. Wybrzeża istnienia są nimi usłane. -Madame de Stael


Życie-to-jakby-długotrwała-katastrofa-morska-której-szczątkami-są-przyjaźń-chwała-i-miłość-wybrzeża-istnienia-są-nimi-usłane
Chwałą Cytaty: Chwałą jed­nych jest, że piszą dob­rze, a in­nych, że się do te­go nie zabierają. -Jean de La Bruyére


chwałą-jed­nych-jest-że piszą-dob­rze-a in­nych-że ę-do te­go-nie zabierają
Chwałą Cytaty: To straszne pomyśleć, że giną lasy, chwała i uroda ziemi, aby się zamienić w gazety i tysiące głupich publikacji, które pójdą na śmietnik i do kanałów. -Jan Parandowski


to-straszne-pomyść-że-giną-lasy-chwała-i-uroda-ziemi-aby-ę-zamienić-w-gazety-i-tysią-głupich-publikacji-które-pójdą-na-śmietnik-i-do
Chwałą Cytaty: Całe życie człowieka na­biera znacze­nia, gdy jest on świadom, iż ce­lem życia i is­tnienia jest chwała Stwórcy. -Stefan Wyszyński


całe-życie-człowieka-na­biera-znacze­nia-gdy-jest on świadom-iż ­lem-życia-i is­tnienia-jest chwała-stwórcy
Chwałą Cytaty: To straszne po­myśleć, że giną la­sy, chwała i uro­da ziemi, aby się za­mienić w ga­zety i ty­siące głupich pub­li­kac­ji, które pójdą na śmiet­nik i do kanałów. -Jan Parandowski


to straszne-po­myść-że giną-­sy-chwała-i uro­da-ziemi-aby ę-za­mienić-w ga­zety-i ty­ą-głupich-pub­li­kac­ji-które-pójdą
Chwałą Cytaty: Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom. -Giovanni Boccaccio


pragnienie-śmierci-i-obawa-przed-życie-mnie-jest-bynajmniej-rzeczą-godną-największą-chwałą-jest-natomiast-stawić-czoło-grożącym