Chwilą Cytaty

Chwilą Cytaty: Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia. -Janis Joplin


Żyj-chwilą-jakby-to-była-ostatnia-chwila-twojego-życia
Chwilą Cytaty: Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. -Karol Irzykowski


aniołowie-chodzą-po-ziemi-zamienieni-w-ludzi-sami-nie-wiedząc-o-tym-chwila-zbudzenia-ę-tej-samowiedzy-byłaby-chwilą-ich-śmierci
Chwilą Cytaty: Moje serce obawia się cierpień - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością. -Paulo Coelho


Chwilą Cytaty: Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe. -Maria Konopnicka


oj-nie-jest-ężka-chwila-kiedy-sypią-mogiłę-ale-jest-ężka-chwila-kiedy-rzucasz-to-co-miłe
Chwilą Cytaty: Każda chwila sprzyja bohaterstwu. -Władysław Broniewski


Chwilą Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch


Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Chwilą Cytaty: Naucz żyć chwilą obecną. -Richard Carlson


Chwilą Cytaty: Wiecznością jest każda upływająca chwila. -Nikos Kazantzakis


Chwilą Cytaty: Człowiek uwikłany w cza­sie, umiera chwilą. -Papillondenuit


człowiek-uwikłany-w cza­sie-umiera-chwilą
Chwilą Cytaty: Trzeba być tak szybkim, jak nadchodząca chwila. -Edward Stachura


trzeba-być-tak-szybkim-jak-nadchodząca-chwila
Chwilą Cytaty: Żyj chwilą, jak­by to była os­tatnia chwi­la two­jego życia. -Janis Joplin


Żyj-chwilą-jak­by-to była-os­tatnia-chwi­-two­jego-życia
Chwilą Cytaty: Po­jawiasz się z chwilą, gdy przes­ta­jesz siebie dostrzegać. -Papillondenuit


po­jawiasz ę-z chwilą-gdy-przes­­jesz-siebie-dostrzegać
Chwilą Cytaty: Bezpowrotnie stracona jest każda chwila, której nie wypełnia miłość. -Torquato Tasso


bezpowrotnie-stracona-jest-każda-chwila-której-nie-wypełnia-miłość
Chwilą Cytaty: Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, staje się pieniądz czymś. -Honoré de Balzac


z-chwilą-gdy-uczucie-przestaje-istnieć-staje-ę-pieniądz-czymś
Chwilą Cytaty: jes­teś westchnieniem łzą z za­kamarków duszy naj­droższą chwilą  -Cykam


jes­teś-westchnieniem-łzą-z za­kamarków-duszy-naj­droższą-chwilą 
Chwilą Cytaty: Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna. -Iwan Turgieniew


należy-tak-organizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Chwilą Cytaty: Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, pieniądz staje się czymś. -Honore de Balzac


z-chwilą-gdy-uczucie-przestaje-istnieć-pieniądz-staje-ę-czymś
Chwilą Cytaty: Rozum jest lokatorem namiętności tak nieznośnym, że one mu co chwila wypowiadają mieszkanie. -Feliks Chwalibóg


rozum-jest-lokatorem-namiętnoś-tak-nieznośnym-że-one-mu-co-chwila-wypowiadają-mieszkanie