Chwilę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chwilę Cytaty: Na chwilę zat­rzy­mam się w Twoich źrenicach w bez­ruchu Nieba gra­natem oblana Na chwilę utonę w za­pachu pieszczot dry­fując w la­biryn­cie ramion Na chwilę dot­knę ser­ca drżenie otu­lając się je­go ciepłem Na chwilę za­mykam oczy czuję przychodzisz z wiat­rem roz­le­wasz się melodią i wiem że jesteś 13.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Chwilę Cytaty: Bądź wdzięczny za dobre chwile i z wdziękiem przyjmuj chwile próby. -Richard Carlson
bądź-wdzięczny-za-dobre-chwile-i-z-wdziękiem-przyjmuj-chwile-próby
Chwilę Cytaty: Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice. -Milan Kundera
nie-nic-piękniejszego-ż-chwile-przed-podróżą-chwile-gdy-jutrzejszy-horyzont-przychodzi-nas-odwiedzić-i-dać-nam-swoje-obietnice
Chwilę Cytaty: Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel. -Pam Brown
Chwilę Cytaty: Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę. -John Ruskin
wszystkie-książki-można-podzielić-na-dwie-grupy-książki-na-chwilę-i-na-każdą-chwilę
Chwilę Cytaty: Przez chwilę byłam szczęśli­wa. Nie wie­działam, że żyłam w bańce myd­la­nej, która nag­le pękła. Zos­tała po niej tyl­ko mok­ra pla­ma złożona z moich łez... Przez chwilę byłam szczęśliwa... -opuszczona
Chwilę Cytaty: wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami... -prometeusz
Chwilę Cytaty: przez chwilę toń głęboko za­pom­nij o pa­mięta­niu za­pachu zgaszo­nego światła kro­kach ze­gara zmie­rzających do nie wiadomo snach nad ra­nem niedobudzonych codzien­nych powinnościach win­nych przy­jem­nościach przez chwilę pa­miętaj o za­pomi­naniu w zielon­ka­wej to­ni oczu dos­trzeżonych na skrzyżowa­niu wczo­raj i na wszys­tkie jutra  -Bise
Chwilę Cytaty: chciałbym ofiaro­wać ci jedną chwilę pos­reb­rzo­nej uczuciem bez­tros­kiej radości ot tak bez spec­jalnej okazji a właściwie z okaz­ji tego że ma­my czas na następny oddech i uderze­nie naszych serc na ten od­wie­czny rytm wer­bli życia to jest wspa­niały powód do wy­picia od­ro­biny wy­sub­li­mowa­nego szczęścia którym się upijemy i będziemy przez chwilę bar­dzo szczęśliwi tą od­ro­biną wspólne­go czasu *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Chwilę Cytaty: Czekam... Pełna emoc­ji i eufo­rii Dziś zno­wu cię poczuję... Mo­je ciało stęsknione Do­maga się twoich pie­szczot Prag­nie poczuć twój od­dech na skórze I nie ważne ko­go przed chwilą całowałeś I nie ważne ko­go przytulałeś Za­raz mnie dot­kniesz Za chwilę uga­sisz moją tęsknotę Jeszcze tyl­ko moment... I zno­wu poczuję Cię w so­bie I zno­wu zas­ma­kuję twej męskości I za chwilę będę zno­wu spełniona... Czekam... A czas ze mnie drwi... -Odchłań
Chwilę Cytaty: Przyjemnie wspominać ciężkie chwile. -Seneka
przyjemnie-wspominać-ężkie-chwile
Chwilę Cytaty: W życiu piękne są tylko chwile. -Ryszard Riedel
Chwilę Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja
miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Chwilę Cytaty: Za­pamiętaj mnie ja­ko chwilę dnia...- tę najlepszą... -opuszczona
za­pamiętaj-mnie-ja­ko-chwilę-dnia-tę najlepszą
Chwilę Cytaty: być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach o niczym in­nym nie marzę nicze­go nie pragnę pur­purą słodyczy wonnością nektarem nicze­go więcej nie pragnę o niczym nie marzę być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach i dot­knąć two­jego języka  -Deszcz
Chwilę Cytaty: Człowiek to efemeryda budząca się na chwilę do życia. -Aleksy Tołstoj
człowiek-to-efemeryda-budząca-ę-na-chwilę-do-życia
Chwilę Cytaty: Uciec od miłości na chwilę na sto lat na zawsze. -Jan Twardowski
uciec-od-miłoś-na-chwilę-na-sto-lat-na-zawsze
Chwilę Cytaty: Tylko popełniając głupstwa mamy chwile prawdziwego szczęścia. -Marcel Jouhandeau
tylko-popełniając-głupstwa-mamy-chwile-prawdziwego-szczęścia
Chwilę Cytaty: Człowiek to efe­mery­da budząca się na chwilę do życia. -Aleksy Tołstoj
człowiek-to efe­mery­da-budząca ę-na chwilę-do życia
Chwilę Cytaty: Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-najpiękniejsze-chwile-w-życiu-często-przychodzą-niezapowiedziane
Chwilę Cytaty: Cie­szmy się chwilami, Bo za chwilę będą za nami. -Marcin Kański
cie­szmy ę-chwilami-bo-za chwilę-będą-za nami
Chwilę Cytaty: Nim po­wiesz, że ktoś jest do dupy, Na chwilę wejdź w je­go buty. -Marcin Kański
nim-po­wiesz-że ktoś-jest do dupy-na-chwilę-wejdź-w ­go-buty
Chwilę Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Chwilę Cytaty: Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja  -AlCapone
mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja 
Chwilę Cytaty: Choć tyl­ko raz, na chwilę stać się inną osobą.. -AnDree
choć-tyl­ko-raz-na chwilę-stać ę-inną-osobą
Chwilę Cytaty: Są chwile życia, których nie trzeba na drobniuteczkie wrażenia roztrwaniać. -Narcyza Żmichowska
są-chwile-życia-których-nie-trzeba-na-drobniuteczkie-wrażenia-roztrwaniać
Chwilę Cytaty: Są chwile, kiedy brak ludożerców daje się boleśnie odczuć. -Alfons Allais
są-chwile-kiedy-brak-ludożerców-daje-ę-boleśnie-odczuć
Chwilę Cytaty: Nie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań. -Karol Toeplitz
nie-wol­no-lu­-po­zos­­wić-choćby-na chwilę-bez-przykazań
Chwilę Cytaty: A gdy­by czasem, Na chwilę czas zat­rzy­mać? Szczyp­ta spokoju. -cytlopka
a gdy­by-czasem-na-chwilę-czas-zat­rzy­ć-szczyp­-spokoju
Chwilę Cytaty: I możesz najwyżej potem wpaść na chwilę do swoich bliskich w stanie lotnym przezroczystym. -Dorota Masłowska
i-możesz-najwyżej-potem-wpaść-na-chwilę-do-swoich-bliskich-w-stanie-lotnym-przezroczystym
Chwilę Cytaty: Jeśli Ci na czymś za­leży to nie odkładaj te­go na os­tatnią chwilę, bo po­tem będziesz żałować. -othermari
jeśli-ci na czymś-za­ży-to nie odkładaj-te­go-na os­tatnią-chwilę-bo po­tem-będziesz-żałować
Chwilę Cytaty: Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile. -Isadora Duncan
nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
Chwilę Cytaty: Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho
są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Chwilę Cytaty: Cierpienie jest również tylko miłością - poczekaj jedną małą chwilę, a przekonasz się. -Gertrud von Le Fort
cierpienie-jest-również-tylko-miłośą-poczekaj-jedną-łą-chwilę-a-przekonasz-ę
Chwilę Cytaty: Nic tak nie boli jak chwile szczęścia wspominać w niedoli -
nic-tak-nie-boli-jak-chwile-szczęścia-wspominać-w-niedoli-boska-komedia