Chwili Cytaty

Chwili Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria


Chwili Cytaty: Korzys­taj z właści­wej chwili. -Pittakos


korzys­taj-z właś­wej-chwili
Chwili Cytaty: Życie można dostrzec tylko w chwili obecnej -Thich Nhat Hanh


Życie-można-dostrzec-tylko-w-chwili-obecnej
Chwili Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert


uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
Chwili Cytaty: Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie marnował. -Epikur


korzystaj-z-każdej-chwili-dnia-abyś-go-nie-marnował
Chwili Cytaty: ulot­ność chwili niesie miłość ku Niebu błogosławieństwo... -Natuuś


ulot­ność-chwili-niesie-miłość-ku niebu-błogosławieństwo
Chwili Cytaty: Należy wycisnąć z każdej przeżytej chwili maksimum rozkoszy! -Aleksy Tołstoj


należy-wycisnąć-z-każdej-przeżytej-chwili-maksimum-rozkoszy
Chwili Cytaty: W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość. -Anonim


w-chwili-w-której-umiera-w-nas-dziecko-zaczyna-ę-starość
Chwili Cytaty: Dopiero w chwili, gdy nadejdzie śmierć będę wiedział niezbicie o co chodzi. -Georges Bataille


dopiero-w-chwili-gdy-nadejdzie-śmierć-będę-wiedział-niezbicie-o-co-chodzi
Chwili Cytaty: cze­kamy na od­po­wied­ni mo­ment, a po­tem żałuje­my każdej stra­conej chwili  -wenaa01


cze­kamy-na od­po­wied­-mo­ment-a po­tem-żałuje­my-każdej-stra­conej-chwili 
Chwili Cytaty: Naj­piękniej­sza w codzien­ności jest wyjątko­wość każdej chwili. -Kedar


naj­piękniej­sza-w codzien­noś-jest wyjątko­wość-każdej-chwili
Chwili Cytaty: Im bliżsi jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda. -Mikołaj Gogol


im-bliż-jesteśmy-chwili-szczęścia-tym-bardziej-niepokoi-nas-jego-ułuda
Chwili Cytaty: W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. -Józef Tischner


w-każdej-chwili-możemy-wznieść-ę-ponad-siebie-i-zacząć-wszystko-od-nowa
Chwili Cytaty: Jeżeli zajmujesz się polityką, winieneś być przygotowany na zerwanie w każdej chwili z przyjaciółmi. -Georges Clemenceau


jeżeli-zajmujesz-ę-polityką-winieneś-być-przygotowany-na-zerwanie-w-każdej-chwili-z-przyjaciółmi
Chwili Cytaty: Rzadko kiedy przyszłość odcina się od przeszłości jak w chwili odjazdu. Cudzego i własnego. -Halina Auderska


rzadko-kiedy-przyszłość-odcina-ę-od-przeszłoś-jak-w-chwili-odjazdu-cudzego-i-własnego
Chwili Cytaty: Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani jednej chwili. -Jan Twardowski


jeżeli-kochasz-czas-zawsze-odnajdziesz-nie-mając-nawet-ani-jednej-chwili
Chwili Cytaty: Czas przynosi radę. Należy oczekiwać jej cierpliwie. Bywa, że trzeba zawierzyć chwili. -Fryderyk Schiller


czas-przynosi-radę-należy-oczekiwać-jej-cierpliwie-bywa-że-trzeba-zawierzyć-chwili
Chwili Cytaty: Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. -Karol Irzykowski


prócz-skrawka-natychmiastowej-chwili-cały-świat-składa-ę-z-tego-co-nie-istnieje