Chwilkę Po­kochaj Cytaty

Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Obróciłem się na chwilkę z lek­ko przym­knięty­mi oczami co by nie tra­fiło mnie zanadto I na chwilkę za­pom­niałem się aż tchu brakło i oczy zapomniały i o mało ser­ce też... Prze­cież obróciłem się tyl­ko na chwilkę i na chwilkę tylko zapomniałem na co więc tak patrzę?  -scorpion


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: przy­cup­nij delikatnie poz­naj milczenie bo nie na zamówienie ro­biona pobudka jeszcze w ok­nie ptaki i ziewający poranek lek­ko niem­ra­wy dzień budzi spojrzenie gdy nat­chniona tworzę myślą umysł ciało czy­niąc sen na jawie wyt­rzy­maj jeszcze chwilkę po­kochaj ciszę i noś ją na ustach chcę słyszeć twój oddech a na krok od serca je­go melodię... -Papużka


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Ach, kochaj, kochaj! Boskie to rozkosze! -Aleksander Fredro


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Po­kochaj mnie opuszkiem palca Niech wi­ruje w nim uczucie niech w pal­cach kręci ból z tęskno­ty kurczy skórę Uwielb mo­je wa­dy i zalety ok­res kiedy usycham oraz gdy na­wilżone są mo­je tkanki Kiedy nie umiem i kiedy się staram Po­kochaj mnie brzuchem Żeby parzył od środ­ka tak jak mnie i wyz­naczał in­tensyw­ność miłości Kochaj mnie Roz­kwitnę dla Ciebie niczym płatek nasturcji  -samotna_


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Bóg, kiedy skończył stwarzać psa, usiadł na chwilkę, by mu się przyjrzeć, żeby stwierdzić, że był doskonały, że nic mu nie brakowało i że nie można go było stworzyć lepiej. -Rainer Maria Rilke


bóg-kiedy-skończył-stwarzać-psa-usiadł-na-chwilkę-by-mu-ę-przyjrzeć-żeby-stwierdzić-że-był-doskonały-że-nic-mu-nie-brakowało-i-że-nie
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas  -spirate


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Przys­tań na chwilkę czy­taj uważnie słowo po słowie trzeźwym umysłem i za­pamiętaj niewypowiedziane nie wydźwięczą jutra nieg­dyś przejrzyste myśli pielęgnowane poszły w niepamięć je­go słowem zbrukane spruł grzechem szatę niewinności   -Papużka


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go, ko­go pot­rze­bujesz, pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go które­go zraniłeś  -Serj Tankian


pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-ko­go-pot­rze­bujesz-pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-które­go
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Kochaj i da­waj przykład. -Janusz Korczak


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Kochaj i czyń, co chcesz. -Augustyn Św


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Kochaj i rób co chcesz. -Augustyn Św


Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Kochaj tego, kto Ciebie kocha. -Wolter


kochaj-tego-kto-ciebie-kocha
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Jeśli szu­kasz miłości, kochaj. -Hekaton


jeśli-szu­kasz-miłoś-kochaj
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Przyjaciela wypróbuj, lecz wypróbowanego kochaj. -Anonim


przyjaciela-wypróbuj-lecz-wypróbowanego-kochaj
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Kochaj bliźniego swego, gdy rodzaju odmiennego. -Anonim


kochaj-bliźniego-swego-gdy-rodzaju-odmiennego
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. -Seneka


jeśli-chcesz-być-kochany-kochaj-sam
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: KOCHAJ­MY NASZE DZIECI Z NADZIEJĄ ŻE ZMIENIĄ ONE ŚWIAT NA LEPSZY. -KICIA1


kochaj­my-nasze-dzieci-z nadziejĄ-Że zmieniĄ-one-Świat-na lepszy
Chwilkę Po­kochaj Cytaty: Pij i kochaj! Po śmier­ci niech mo­je kości po­top pochłonie. -Straton z Sardis


pij-i kochaj-po śmier­-niech-mo­-koś-po­top-pochłonie