Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty

Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: `Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. -bluecaffe


`nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-chy­ba ze ktoś-z za­miłowa­nia-lu­bi-po­pełniać-błędy
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Po­pełniać błędy to rzecz ludzka, ale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi. -starry night


po­pełniać-błędy-to rzecz-ludzka-ale ę-do nich-przyz­nać-trze­ba-odwagi
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów. -Karol Kord


los-to ktoś-ko­go ę-ob­wi­nia-za błędy-idiotów
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Słoneczna plaża. Roz­kocha­ne bursztyny. Miłowa­nia czas. -PINGWINIOWATY


słoneczna-plaża-roz­kocha­ne-bursztyny-miłowa­nia-czas
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści


pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Człowieku chciałbyś cofnąć czas? Się nie da za­pom­nij, nie raz Ci ktoś jeszcze Two­je błędy wypomni. -szajbuss


człowieku-chciałbyś-cofnąć-czas-się-nie da za­pom­nij-nie raz-ci ktoś-jeszcze-two­-błędy-wypomni
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami. -Santa Montefiore


Życie-jest zbyt-krótkie-aby za­pełniać- niena­wiśą-i pretensjami
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. -Ludwig van Beethoven


mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy  -Kaye


słowa-chy­ba-bar­dziej-ra­ą-ż-nóż-wbi­ty-w plecy 
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Stoję tu oczy mam zam­knięte, rękę wy­ciągniętą przed siebie. Czy jest ktoś to chwy­ci mnie za nią? Cze­kam... Czy ktoś po­może? Przy­jacielu gdzie jes­teś? Ja stoję tu i czekam. -opuszczona


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty:


każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy... -paulinaw


is­tnieje-na świecie-tyl­ko-­den-człowiek-które­go-pokochasz-reszta-to tyl­ko-zaurocze­nia-i życiowe-błędy
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens. -Rafał Kosik


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: blis­ka dusza ciałem twym pachnie przyszłość żyźniejsza emoc­ja­mi tchnie późnym wieczorem po­ranek zastanie życia zegarem miłowa­nie zostanie Sprzed lat kil­ku :)  -taktojax


blis­ka-dusza-ciałem-twym-pachnie-przyszłość-żyźniejsza-emoc­ja­mi-tchnie-późnym-wieczorem-po­ranek-zastanie-życia-zegarem-miłowa­nie
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski