Ci tą różę Pełną Cytaty

Ci tą różę Pełną Cytaty: Róże Różańca. Róże: Je­rycho, Wschodu,... Sta­ra pan­no rusz... -fyrfle


róże-różańca-róże-je­rycho-wschodu-sta­ra-pan­no-rusz
Ci tą różę Pełną Cytaty: róże i róże ku­je, ku­je i kuje ją opatruje  -Cykam


róże-i róże-ku­-ku­-i kuje-ją-opatruje 
Ci tą różę Pełną Cytaty: Żenić się jedynie ze względu na piękno, to tyle, co kupować ziemię ze względu na róże. To ostatnie byłoby jeszcze rozsądniejsze, ponieważ róże zakwitają co roku. -August Kotzebue


Żenić-ę-jedynie-ze-wzglę-na-piękno-to-tyle-co-kupować-ziemię-ze-wzglę-na-róże-to-ostatnie-byłoby-jeszcze-rozsądniejsze-ponieważ-róże
Ci tą różę Pełną Cytaty: Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango


miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Ci tą różę Pełną Cytaty: Gdy­bym był bogaty... Ku­piłbym Ci kwiaty Bo jak ku­puję Ci różę, Ty chcesz bu­kiety duże. Gdy­bym był bogaty Wyszedłbym z mo­jej chłop­skiej chaty I pos­ta­wił Ci dom prawdziwy W ko­lorach tęczy, całkiem urodziwy. Ale ja jes­tem biedakiem. Wy­cieram noc po­dar­tym frakiem. I je­dyne co mi pozostało To pa­lić swoją fajkę Nie dużą, nie małą. Z gi­tarą w ręku prze­mie­rzam park. Pieniądze grą zarabiam. Na jedną różę. Gdy­bym był bogaty Zos­ta­wiłbym Cię na dzień na dworze. A wpuścił do­piero wtedy Jak przy­niosła byś mi różę. -Egoista


Ci tą różę Pełną Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G


Ci tą różę Pełną Cytaty: Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek  -Senqa


Ci tą różę Pełną Cytaty: Róże pachną zawodowo. -Stanisław Jerzy Lec


Ci tą różę Pełną Cytaty: Laurów nie ma, a róże pomarły. -Stanisław Wyspiański


Ci tą różę Pełną Cytaty: I na sta­rym krza­ku róże kwitną. -Wolfgang Pauli


i na sta­rym-krza­ku-róże-kwitną
Ci tą różę Pełną Cytaty: Róże więdną, ale kolce nie. -Anonim


róże-więdną-ale-kolce-nie
Ci tą różę Pełną Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Ci tą różę Pełną Cytaty: dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu... -RudaDusza


Ci tą różę Pełną Cytaty: Na górze róże, Na do­le fiołki, Poez­ja jest trudna, Bekon. -RymCymCym


na górze-róże-na-do­-fiołki-poez­ja-jest trudna-bekon
Ci tą różę Pełną Cytaty: Chwy­cił róże Po­lała się krew. Ran­ny w miłości. -Maniek2012


chwy­ł-róże-po­ła ę-krew-ran­ny-w miłoś
Ci tą różę Pełną Cytaty: Kto nie zauważa cierpiącego, ten będzie również ślepy na róże. -Anonim


kto-nie-zauważa-cierpiącego-ten-będzie-również-ślepy-na-róże
Ci tą różę Pełną Cytaty: dlaczego by twych piersi pieścić róże w twym życiu trze­ba zostać na dłużej?  -adamzjawora


dlaczego-by-twych-piersi-pieść-róże-w-twym-życiu-trze­ba-zostać-na-dłużej 
Ci tą różę Pełną Cytaty: Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wy­hodo­wać pot­ra­fi różę. -Ryūnosuke Akutagawa


mędrzec-to ten-kto-na drodze-pełnej-kolców-wy­hodo­wać-pot­ra­fi-różę