Ci zależy Cytaty

Ci zależy Cytaty: Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych. -Dale Carnegie


Ci zależy Cytaty: Twój los zależy od Twoich nawyków. -Brian Tracy


twój-los-zależy-od-twoich-nawyków
Ci zależy Cytaty: Nasze szczęście zależy od nas samych -Arystoteles


nasze-szczęście-zależy-od-nas-samych
Ci zależy Cytaty: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. -Anonim


punkt-widzenia-zależy-od-punktu-siedzenia
Ci zależy Cytaty: Twój los zależy od twoich nawyków -Brian Tracy


twój-los-zależy-od-twoich-nawyków
Ci zależy Cytaty: Część leczenia zależy od woli wyleczenia. -Seneka


część-leczenia-zależy-od-woli-wyleczenia
Ci zależy Cytaty: Od rangi meczu nie zależy ranga kibica. -Aleksander Kumor


od-rangi-meczu-nie-zależy-ranga-kibica
Ci zależy Cytaty: Balon zależy od wiatrów i boi się szpil. -Stefan Garczyński


Ci zależy Cytaty: Jedyne, na czym mi zależy, to być w zgodzie ze sobą. -Julia Roberts


jedyne-na-czym-mi-zależy-to-być-w-zgodzie-ze-sobą
Ci zależy Cytaty: Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy. -Wiesław Trzaskalski


wierność-psa-zależy-niekiedy-od-wytrzymałoś-smyczy
Ci zależy Cytaty: Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego -Abraham Lincoln


zakres-szczęścia-człowieka-zależy-od-niego-samego
Ci zależy Cytaty: Wartość nagród literackich zależy od ludzi, którzy je otrzymują. -Wolfgang Kraus


wartość-nagród-literackich-zależy-od-ludzi-którzy-otrzymują
Ci zależy Cytaty: Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa. -Anonim


szczęście-mniej-zależy-od-pracy-ż-nieszczęście-od-lenistwa
Ci zależy Cytaty: Z czego powstałeś zależy do genetyki, w co się obrócisz, od polityki. -Stanisław Jerzy Lec


z-czego-powstałeś-zależy-do-genetyki-w-co-ę-obrócisz-od-polityki
Ci zależy Cytaty: Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi. -Sun Tzu


niezłomność-zależy-od-ducha-lekkomyślność-jest-sprawą-nieuwagi
Ci zależy Cytaty: Wszystko nie zależy od nas samych, ale my od wszystkiego. -Władysław Stanisław Reymont


Ci zależy Cytaty: Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość. -Michał Anioł


nie-należy-lekceważyć-drobnostek-bo-od-nich-zależy-doskonałość
Ci zależy Cytaty: To, co chcesz narodzić, zależy także od tego, z kim spałeś. -Jan Cybis


to-co-chcesz-narodzić-zależy-także-od-tego-z-kim-spałeś