Ci zno­wu Cytaty

Ci zno­wu Cytaty: Czekam... Pełna emoc­ji i eufo­rii Dziś zno­wu cię poczuję... Mo­je ciało stęsknione Do­maga się twoich pie­szczot Prag­nie poczuć twój od­dech na skórze I nie ważne ko­go przed chwilą całowałeś I nie ważne ko­go przytulałeś Za­raz mnie dot­kniesz Za chwilę uga­sisz moją tęsknotę Jeszcze tyl­ko moment... I zno­wu poczuję Cię w so­bie I zno­wu zas­ma­kuję twej męskości I za chwilę będę zno­wu spełniona... Czekam... A czas ze mnie drwi... -Odchłań


Ci zno­wu Cytaty: Zno­siłem jak anioł cierpliwie Ból wszel­ki, o ile był... cudzy. A te­raz og­romnie się dziwię, Że mogą mój zno­sić tak drudzy. -Lucjan Rydel


zno­łem-jak anioł-cierpliwie-ból-wszel­ki-o ile-był-cudzy-a-te­raz-og­romnie ę-dziwię-Że-mogą-mój-zno­ć-tak-drudzy
Ci zno­wu Cytaty: Zam­knęła oczy płakała.. Zno­wu zro­bił to samo... Zno­wu już zranił... Anioł jej za­mienił krop­le łez w perły... I stała się praw­dzi­wie bogata w smutek... -Uśmiechnięta Anielica


Ci zno­wu Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Ci zno­wu Cytaty: Po­zos­ta­wiono mnie, bym czu­wał. Zno­siłem ból od­mrożeń z sa­mot­ności, gdy wszys­cy grza­li się w sku­pis­kach przy og­nisku. Nau­czo­no mnie jak zno­sić ból, by nie um­rzeć. Nau­czo­no mnie jak żyć i umierać, jed­nakże wciąż cier­piałem, bo nie wie­działem jak wy­bierać po­między życiem a śmiercią. -MyArczi


Ci zno­wu Cytaty: W niebie będę zno­wu słyszał. -Ludwig van Beethoven


Ci zno­wu Cytaty: I zno­wu bliżej mam do szczęścia. -królik xd


i zno­wu-bliżej-mam-do szczęścia
Ci zno­wu Cytaty: Z ser­ca - niech zno­wu do serc powraca. -Ludwig van Beethoven


Ci zno­wu Cytaty: Małżeństwo, jak ka­lec­two, na­leży zno­sić cierpliwie. -Karol Bunsch


małżeństwo-jak ka­lec­two-na­ży-zno­ć-cierpliwie
Ci zno­wu Cytaty: Niech szlak trafi... ja zno­wu zszedłem z dob­rej drogi. -Kapitan


niech-szlak-trafi-ja zno­wu-zszedłem-z dob­rej-drogi
Ci zno­wu Cytaty: Człowiek nie zno­si w in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-nie zno­-w in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
Ci zno­wu Cytaty: Życie jest ru­makiem, który nie zno­si tchórzli­wego jeźdźca. -Jason Evangelu


Życie-jest ru­makiem-który-nie zno­-tchórzli­wego-źdźca
Ci zno­wu Cytaty: Mężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


mężczyz­na-nie zno­-u in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
Ci zno­wu Cytaty: i zno­wu ten po­ieba­ny sąsiad ko­si tę swoją pier­do­loną zieloną trawę  -one drop for all


i zno­wu-ten-po­ieba­ny-sąsiad-ko­-tę swoją-pier­do­loną-zieloną-trawę 
Ci zno­wu Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Ci zno­wu Cytaty: Zno­wu jes­tem is­totą ab­so­lut­nie szczęśliwą i spo­kojną jak śmierć. -Tomasz Piątek


zno­wu-jes­tem-is­totą-ab­so­lut­nie-szczęśliwą-i spo­kojną-jak śmierć
Ci zno­wu Cytaty: Chce być zno­wu tam W marze­niach mych gdzie Spełnia wszys­tko się  -matijah


chce-być-zno­wu-tam-w-marze­niach-mych-gdzie-spełnia-wszys­tko-ę 
Ci zno­wu Cytaty: Jed­no słowo może spra­wić, że wszys­tko zno­wu roz­padnie się na kawałki. -chrupcia


jed­no-słowo-może-spra­wić-że wszys­tko-zno­wu-roz­padnie ę-na kawałki