Ciągłe Cytaty

Ciągłe Cytaty: Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem. -Mikołaj Gogol


Ciągłe Cytaty: Do Bo­ga dochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­wanie z ludźmi. -Mikołaj Gogol


do bo­ga-dochodzę-pop­rzez-ągłe-ob­co­wanie-z ludźmi
Ciągłe Cytaty: Sztu­ka to ciągłe jed­na­nie się z życiem. -Mikołaj Gogol


sztu­ka-to ągłe-jed­na­nie ę-z życiem
Ciągłe Cytaty:


Życie-to ągłe-ś­ganie-marzeń-~pa­weł-rychlica 
Ciągłe Cytaty: Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie. -Jean Jacques Rousseau


ciągłe-a-sumienne-spełnianie-obowiązków-wymaga-nie-mniej-wysiłku-ż-czyny-bohaterskie
Ciągłe Cytaty: Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi. -Deepak Chopra


ewolucja-oznacza-ągłe-udoskonalanie-pod-każdym-względem-aż-w-końcu-we-wszystkim-będziemy-najlepsi
Ciągłe Cytaty: Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się przez ciągłe używanie. -Irwing Washington


cięty-język-to-jedyne-ostre-narzędzie-które-nie-tępi-ę-przez-ągłe-używanie
Ciągłe Cytaty: Producenci filmowi są jak żelazko do prasowania. Poprzez ciągłe naciski potrafią zrobić z najpiękniejszego materiału coś zupełnie płaskiego. -Tennessee Williams


producenci-filmowi-są-jak-żelazko-do-prasowania-poprzez-ągłe-naciski-potrafią-zrobić-z-najpiękniejszego-materiału-coś-zupełnie-płaskiego
Ciągłe Cytaty: Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia. -Feliks Chwalibóg


Życie-to ągłe-pożąda­nie- im mniej-prag­nień-tym-mniej-życia
Ciągłe Cytaty: Jednym słowem, rząd wolny, czyli narażony na ciągłe wstrząsy, mógłby się utrzymać tylko na tej zasadzie, że byłby zdolny do naprawy mocą własnych praw. -Montesquieu


jednym-słowem-rząd-wolny-czyli-narażony-na-ągłe-wstrząsy-mógłby-ę-utrzymać-tylko-na-tej-zasadzie-że-byłby-zdolny-do-naprawy-mocą
Ciągłe Cytaty: Ciągłe przy­myka­nie oczu na otaczającą nas nies­pra­wied­li­wość uczy­ni nas śle­pym na ludzkie cierpienie. -topik


ciągłe-przy­myka­nie-oczu-na otaczającą-nas-nies­pra­wied­li­wość-uczy­-nas-ś­pym-na ludzkie-cierpienie
Ciągłe Cytaty: Rodzi­na to naj­większy skarb! Choć większość pew­nie o tym nie myśli. Ciągłe kłótnie, spo­ry, podziel­ne zda­nia. Ale nig­dy, za żad­ne in­ne skar­by świata nie za­mieniłabym was na ko­goś innego... -Zielona15


Ciągłe Cytaty: Ludzie którzy nie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­su w życiu, nieus­tannie pat­rzą pod no­gi, aby omi­jać przysłowiowe kłody. Nie zdając so­bie spra­wy, że przyczyną ich po­rażek jest właśnie ciągłe za­pat­rze­nie w dół. -Logos


Ciągłe Cytaty: To co mówię i myślę nie jest wam zna­ne Możli­we że dla wielu będzie za­pamieta­ne Cho­ciaż i tak nie liczę na uz­na­nie To myślę że prze­myślcie to zdanie bo miłość to nie jest zwykłe za­pamięta­nie Oso­by która spro­wadza nas na nie lecz miłości to ciągłe staranie  -happyforever


Ciągłe Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta


Ciągłe Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti