Ciągle Ma nadzieję Cytaty

Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić. -Johann Wolfgang Goethe


ciągle-mamy-nadzieję-i-we-wszystkich-sprawach-lepiej-mieć-nadzieję-ż-ją-stracić
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić. -Johann Wolfgang Goethe


ciągle-­my-nadzieję- i we wszys­tkich-spra­wach-­piej-mieć-nadzieję-ż-ją stracić
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje. -Alojzy Żółkowski


nadzieja-powiada-że-temu-prędzej-spełniają-ę-nadzieje-kiedy-kto-dobrze-nadzieje
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Chrystus ciągle się odradza w wybranych ludziach i ciągle bywa w nich męczony. -Aleksander Świętochowski


chrystus-ągle-ę-odradza-w-wybranych-ludziach-i-ągle-bywa-w-nich-męczony
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. -Halina Poświatowska


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: codzien­nie da­jesz mi nadzieję... tak nadzieję ... py­tając jak się czuję , jak minął mi dzień ... po czym piszesz


codzien­nie-da­jesz-mi nadzieję-tak nadzieję-py­tając-jak ę-czuję- jak minął-mi dzień-po-czym-piszesz- nie wy­baczę
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem. -Aleksander Sołżenicyn


jesteśmy-ągle-więźniami-komunizmu-a-przecież-dla-nas-w-rosji-komunizm-jest-zdechłym-psem-podczas-gdy-dla-wielu-ludzi-na-zachodzie-jest-ągle
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Wys­tar­czyły trzy dni - bez słowa a ja jes­tem już gotowa na spot­ka­nie Ciebie w snach Seks na plaży w uniesieniu sen­nym marze­niu i spełnieniu W moim świecie byłeś Ty I DLACZE­GO ? tak się stało że mi ciągle Ciebie mało ciągle mało jest  -artur37artur


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Idę przed siebie, ciągle mam Cię w głowie Czuję Twój za­pach, od­wra­cam się, Ciebie nie ma. Czyżby to mo­ja wyob­raźnia płatała figle? Czuję w so­bie motyle, Lecz prze­cież Ciebie nie ma.. Czuję Cię w sercu. Pot­ra­fię uj­rzeć Two­je oczy i usta, Twój uśmiech W głębi wyobraźni... Dlacze­go mnie nie dotkniesz? Dlacze­go wciąż Cię nie ma? Jeszcze wciąż mam nadzieję Lecz po­woli umieram.. -Fallina


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce. -opuszczona


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy. -Anonim


nadzieję-mamy-zawsze-dopóki-żyjemy
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Cze­kanie może za­bić nadzieję. -opuszczona


cze­kanie-może-za­bić-nadzieję
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wstępujecie. -Dante Alighieri


porzućcie-wszelką-nadzieję-wy-którzy-wstępujecie
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Tischner


Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Nadzieje uczonych są pewniejsze niż bogactwa nieuków. -Demokryt


nadzieje-uczonych-są-pewniejsze-ż-bogactwa-nieuków
Ciągle Ma nadzieję Cytaty: Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Stanisław Tischner