Cicho Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cicho Cytaty: CICHO, CICHO, CICHO SZA! PO POR­TA­LU SKACZE WSZA! PISZE DUR­NE KO­MEN­TARZE - JAK JĄ ZŁAPIĘ TO USMAŻĘ!  -Niusza
cicho-cicho-cicho-sza-po-por­ta­lu-skacze-wsza-pisze-dur­ne-ko­men­tarze- jak-jĄ zŁapiĘ-to usmaŻĘ 
Cicho Cytaty: Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas. -Anonim
jak-cicho-szumi-woda-jak-cicho-szumi-las-tak-cicho-nasza-miłość-wkroczyła-między-nas
Cicho Cytaty: Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bardzo-cicho-przemawia-bóg-w-naszej-piersi-bardzo-cicho-bardzo-wyraźnie-wskazuje-czego-trzeba-szukać-a-czego-unikać
Cicho Cytaty: Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Cicho Cytaty: Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim
są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
Cicho Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura
ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
Cicho Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy
Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Cicho Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Cicho Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor
róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Cicho Cytaty: Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Anonim
kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Cicho Cytaty: Wiatr szu­mi cicho opa­da zasłona nocy jej szept zanika  -schatten
wiatr-szu­mi-cicho-opa­da-zasłona-nocy-jej-szept-zanika 
Cicho Cytaty: Bóg mówi często tak cicho, ze łatwo można Go nie usłyszeć. -Karl Rahner
bóg-mówi-często-tak-cicho-ze-łatwo-można-go-nie-usłyszeć
Cicho Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany
naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Cicho Cytaty: Bóg prze­mawia cicho, ale da­je nam różne (wi­doczne) znaki. -Benedykt XVI
bóg-prze­mawia-cicho-ale-da­-nam-różne-wi­doczne-znaki
Cicho Cytaty: Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas los nie zauważył. -William Somerset Maugham
trzeba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby-nas-los-nie-zauważył
Cicho Cytaty: Dro­biaz­gi spra­wiają, że niepos­trzeżenie i cicho wchodzi wiel­kie szczęście. -Pam Brown
dro­biaz­gi-spra­wiają-że niepos­trzeżenie-i cicho-wchodzi-wiel­kie-szczęście
Cicho Cytaty: Trze­ba iść przez życie tak cicho, aby Los nas nie zauważył. -William Somerset Maugham
trze­ba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby los-nas-nie zauważył
Cicho Cytaty: Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią. -Anonim
dobroć-jest-wtedy-gdy-ę-cicho-robi-to-o-czym-inni-głośno-mówią
Cicho Cytaty: Dziw­ne to miejsce gdzie byłaś dla Wszystkich a tyl­ko reszta zauważyła jak cicho wypłynęłaś ... ~CW ~~  -Indygoo
dziw­ne-to miejsce-gdzie-byłaś-dla-wszystkich-a-tyl­ko-reszta-zauważyła-jak cicho-wypłynęłaś-~cw-~~ 
Cicho Cytaty: Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi
gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Cicho Cytaty: Źre­nic wątły blask, od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd. Cicho się żegna. -Vergil
Źre­nic-wątły-blask-od­chodzi-mar­twy-w czas-gwiazd-cicho ę-żegna
Cicho Cytaty: Tylko prostota jest wielka. Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Johann Wolfgang Goethe
tylko-prostota-jest-wielka-kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Cicho Cytaty: mi­mo szu­mu wiat­ru...cicho,mi­mo zu­pełnej ciem­ności..jas­no, mi­mo pus­tki...obec­ność, bo czuję Ciebie  -psycholożka
mi­mo-szu­mu-wiat­rucichomi­mo-zu­pełnej-ciem­nośjas­no-mi­mo-pus­tkiobec­ność-bo czuję-ciebie 
Cicho Cytaty: całujesz mnie tak łagodnie usy­piasz cicho bezszelestnie na zawsze od­pra­wiasz do krainy umarłych  -Angel Des Penseurs
całujesz-mnie-tak-łagodnie-usy­piasz-cicho-bezszelestnie-na-zawsze-od­pra­wiasz-do krainy-umarłych 
Cicho Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho. -Giovanni Guareschi
gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-o spra­wach-na których ę-znają- na świecie-byłoby-bar­dzo-cicho
Cicho Cytaty: Gdy ktoś nie ma nic do powiedzenia, czemuż nie siedzi cicho? -Charles Louis Montesquieu
Cicho Cytaty: ..Ogólnie uj­mując , rzecz była ciut sprośna : ......On Ją wiel­bił cicho Ona była głośna ...... றiℓℓ... -mill
ogólnie-uj­mując-rzecz-była-ciut-sprośna-on-ją wiel­bił-cicho-ona-była-głośna-றiℓℓ
Cicho Cytaty: Było cicho w natręctwie dłoni wciąż pusto a łzy nienak­reślo­ne kłębiły się na czte­ry strony Dałam im po nosie na myśl o Twoim uśmiechu  -nieodwracalne
było-cicho-w-natręctwie-dłoni-wciąż-pusto-a-łzy-nienak­reślo­ne-kłębiły ę-na czte­ry-strony-dałam-im po nosie-na-myśl-o twoim
Cicho Cytaty: ra­zu pew­ne­go py­ta śmierć kto z nas ważniej­sze dla człowieka życie chwi­leczkę zadumało i cicho szepcząc rzekło ja jes­tem a na ciebie człowiek czeka  -jarekkozikowski
ra­zu-pew­ne­go-py­-śmierć-kto-z nas-ważniej­sze-dla-człowieka-życie-chwi­leczkę-zadumało-i-cicho-szepcząc-rzekło-ja-jes­tem-a
Cicho Cytaty: Hek­to­lit­ry ma­leńkich, błękit­nych krop­li, które cicho mkną po po­liczkach.. To za nim wypłakała cały ko­lor z tęczówek. Odtąd były już tyl­ko szaroniebieskie.. -Riot
hek­to­lit­ry-­ńkich-błękit­nych-krop­li-które-cicho-mkną-po po­liczkach-to za nim-wypłakała-cały-ko­lor-z tęczówek
Cicho Cytaty: Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Cicho Cytaty: na­gi kwiat pachnie oczekiwaniem w za­pachu spojrzeń pożąda­nie wschodzi powoli po­całunek niczym wiersz ut­ka­ny z dwóch serc cicho budzi dłoni szept miłość to mo­wa ciał kocham gdy prze­mawiasz do mnie do­tykiem warg... -mac790
Cicho Cytaty: kochać rzęsy wywracać za­lotką języka może uro­nisz źrenicy rozświet­lo­ne wróble w ok­ruszkach cicho stąpające po mnie na­giej od po­wiek po us­ta ty­le jest ciebie we mnie ile nie ma mnie w tobie  -Kameadore
Cicho Cytaty: w ka­ted­rze no­cy cicho płynie modlitwa zmo­ry usypia spokój dob­re­go ducha mnie dotyka w zwier­ciad­le ziszcza się sen klątwa zni­ka jak przeg­na­ne wid­mo śmierci noc ot­wiera prze­de mną no­wy dzień  -mac790
Cicho Cytaty: Na­wet by nie wiedziano ile się ra­zy bieg­nie po scho­dach bez windy ile czys­te­go piękna może być w nieszczęściu jak cicho po pier­wszym wzruszeniu nikt by nie wiedział  -Jan Twardowski