Ciekawości Cytaty

Ciekawości Cytaty: Koniec ciekawości - to już jest starość. -Zigfried Andre


Ciekawości Cytaty: Rozróżniam dwa rodzaje ciekawości: wrogą i życzliwą. -Irena Dziedzic


rozróżniam-dwa-rodzaje-ciekawoś-wrogą-i-życzliwą
Ciekawości Cytaty: Pierwszy rezultat obecnej ciekawości piekła: pornografia. -Maria Kuncewicz


pierwszy-rezultat-obecnej-ciekawoś-piekła-pornografia
Ciekawości Cytaty: Nie mam żad­nych ta­lentów – prócz na­miętnej ciekawości. -Albert Einstein


nie-mam-żad­nych-­lentów- prócz-na­miętnej-ciekawoś
Ciekawości Cytaty: lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości  -Starlight


lu­bię-ten-mo­ment-w którym oba­wy-ustępują-miej­sca-ciekawoś 
Ciekawości Cytaty: Dajmy folgę naszej ciekawości, bo ciekawość jest także jednym z naszych przywilejów. -Tomasz Mann


dajmy-folgę-naszej-ciekawoś-bo-ciekawość-jest-także-jednym-z-naszych-przywilejów
Ciekawości Cytaty: Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. -Albert Einstein


Ciekawości Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Ciekawości Cytaty: Naj­ważniej­sze, abyśmy nig­dy nie przes­ta­li za­dawać py­tań. Cieka­wość ma swo­je włas­ne rac­je is­tnienia. Nie sposób nie oniemieć z zachwy­tu, gdy kon­tem­plu­je się ta­jem­ni­ce wie­czności, życia, czy też wspa­niałej struk­tu­ry rzeczy­wis­tości. Wys­tar­czy spróbo­wać pojąć choćby drob­ny frag­ment tej ta­jem­ni­cy każde­go dnia. Nig­dy nie wol­no ut­ra­cić tej świętej ciekawości. -Albert Einstein