Ciemności Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ciemności Cytaty: To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz
Ciemności Cytaty: To co jest w świetle, oglądamy z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz
Ciemności Cytaty: Stosy nie rozświetlają ciemności. -Stanisław Jerzy Lec
Ciemności Cytaty: Tylko w ciemności można zobaczyć gwiazdy -Martin Luther King
Ciemności Cytaty: Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności. -Tadeusz Gicgier
miłość-jest ś­pa-dla­tego-lu­bi-ciemnoś
Ciemności Cytaty: Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemności. -Anonim
miłość-jest-ślepa-dlatego-lubi-ciemnoś
Ciemności Cytaty: Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne. -Stefan Napierski
odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
Ciemności Cytaty: Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności. -Tadeusz Kotarbiński
Ciemności Cytaty: Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. -Fryderyk Schiller
trwaj-tylko-w-słońcu-bo-nic-pięknego-nie-rośnie-w-ciemnoś
Ciemności Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123
z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
Ciemności Cytaty: Szczęśliwy człowiek wznosi światło tam, gdzie panują ciemności. -Phil Bosmans
szczęśliwy-człowiek-wznosi-światło-tam-gdzie-panują-ciemnoś
Ciemności Cytaty: Trwaj tyl­ko w słońcu, bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności. -Friedrich von Schiller
trwaj-tyl­ko-w słońcu-bo nic-piękne­go-nie rośnie-w ciemnoś
Ciemności Cytaty: Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji. -Karol Jung
nie-da-ę-zmienić-ciemnoś-w-światłość-ani-apatii-w-ruch-bez-udziału-emocji
Ciemności Cytaty: Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności. -Karol Irzykowski
wiel­kie-cha­rak­te­ry-jak ­tar­nie-mor­skie-świecą-da­leko-w ciemnoś
Ciemności Cytaty: Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła. -Margaret Fuller
szlachetny-człowiek-nie-boi-ę-ani-ciemnoś-ani-światła
Ciemności Cytaty: Nie ciem­ność złem, a ciem­no­ta przez żyjących z ciemności. -fyrfle
nie-ciem­ność-złem-a ciem­no­-przez-żyjących-z ciemnoś
Ciemności Cytaty: otoczona woalem ciemności mu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim  -Angel Des Penseurs
otoczona-woalem-ciemnoś-mu­zyką-moją-zagubioną-­mobójstwo-kro­pel-deszczu-dud­ących-o szyby-­­ność-mi chle­bem-powszednim 
Ciemności Cytaty: To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność!  -Josemaría Escrivá de Balaguer
to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
Ciemności Cytaty: Święci mężowie powiadają, że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności. -Dean R. Koontz
Ciemności Cytaty: Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów. -Pola Gojawiczyńska
nasze-obcowanie-z-ludźmi-stało-ę-wszystkim-tylko-nie-tym-co-to-słowo-w-sobie-zawiera-jest-straszliwym-kluczeniem-w-gąszczu-zasadzek-w-ciemnoś
Ciemności Cytaty: Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła? -Freehil
kto-jest-bardziej-niemądry-dziecko-które-boi-ę-ciemnoś-czy-mężczyzna-który-boi-ę-światła
Ciemności Cytaty: Życie jednak nie trwa w przykazanej ciemności, ponieważ nią właśnie musi się skończyć, koniec zawsze jest w niewidzeniu, więc bojaźliwie uciekamy od sytuacji niejasnych w ostre światło dnia. -Zofia Bystrzycka
Życie-jednak-nie-trwa-w-przykazanej-ciemnoś-ponieważ-ą-właśnie-musi-ę-skończyć-koniec-zawsze-jest-w-niewidzeniu-więc-bojaźliwie-uciekamy-od
Ciemności Cytaty: Życie bez światła, życie bez ciemności, to to sa­mo tyl­ko w in­nym sensie. -bez.odwagi
Życie-bez-światła-życie-bez-ciemnoś-to-to ­mo-tyl­ko-w in­nym-sensie
Ciemności Cytaty: Og­romne jest bo­hater­stwo te­go człowieka, który, nie zaz­naw­szy łas­ki, nie od­szedł od Bo­ga i niesie krzyż cięższy od in­nych - krzyż ducho­wej ciemności. -Mikołaj Gogol
og­romne-jest bo­hater­stwo-te­go-człowieka-który-nie zaz­naw­szy-łas­ki-nie od­szedł-od bo­ga-i niesie-krzyż-ęższy-od in­nych
Ciemności Cytaty: Nie za­bieraj mnie do światła, mi jest dob­rze w ciemności. Krwis­te mięso bym dziś zjadła, stek og­ryzła aż do kości. Chcę się nap­ruć czar­nym winem aby zaz­nać choć na chwilę nicości. -Angelique Cruelty
Ciemności Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Ciemności Cytaty: W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się. -Karol Irzykowski
Ciemności Cytaty: Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa! -Agnieszka Osiecka
Ciemności Cytaty: Fa­la miłości. Fa­la radości. Odpływam w nicości. Nie ma namiętności. Słońcem kochana, Księżycem wołana, ciszą zalana:
Ciemności Cytaty: Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie. -Honorat Koźmiński
Ciemności Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja
Ciemności Cytaty: obudź mnie z lo­du jak śnieżną figurkę sy­kiem wprost do ucha pod­nieś mnie dwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowie po­między jed­nym dnem a drugim za­bierz mnie w podróż wijącym półszeptem pochodzącym z ciemności a ja zbliżę się do Ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczaję Cię do siebie - i ucieknę i może dam się złapać  -Eshja
Ciemności Cytaty: Jeśli średniowiecze i barok, to także romantyzm, to znaczy ci wszyscy poeci nocy, grozy, horroru itd. właśnie romantyzm. Na wydawałoby się bezpieczną drogę, którą kroczył człowiek oświecenia i racjonalizmu, wychodzą z ciemności nagle i coraz liczniej sobowtóry, manekiny, automaty. Homonkulusy, twory sztucznie stworzone, urągające kreacji natury, niosące w sobie całe poniżenie, wszystkie najokropniejsze marzenia ludzkie, [...] -Tadeusz Kantor
Ciemności Cytaty: Tu każdy się sprzęża i spija Bi­je się Rzuca Narzuca Przesadza Dla mnie kwiatek pachnie malinami Gdy wchodzę w głąb przytłumionych mielizn Mil­cze­nie bez­bar­wnych słów Nie dla mnie już dziś Kiedy pot­ra­fię iść na przód I widzę w ciemności Zachód wasze­go cienia. Dzięki- Kszyszu­niu :)  -iluzjanago
Ciemności Cytaty: . . . czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale, by ich słuchać, trzeba ciszy. -Gabriel Garcia Marquez