Ciemnoty Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ciemnoty Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Ciemnoty Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Ciemnoty Cytaty: Wszędzie, gdzie język upada, ściele się warstwa przyszłej ciemnoty, przyszłego idiotyzmu, a już teraźniejszego zepsucia. -Narcyza Żmichowska
wszędzie-gdzie-język-upada-ściele-ę-warstwa-przyszłej-ciemnoty-przyszłego-idiotyzmu-a-już-teraźniejszego-zepsucia
Ciemnoty Cytaty: Dzieje ludzkości są poniekąd dziejami morderstw popełnionych na płciowości: dziejami choroby i obłędu, ciemnoty i szaleństwa. -Emil Zegadłowicz
dzieje-ludzkoś-są-poniekąd-dziejami-morderstw-popełnionych-na-płciowoś-dziejami-choroby-i-obłę-ciemnoty-i-szaleństwa
Ciemnoty Cytaty: Czas może być nazwany
czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
Ciemnoty Cytaty: Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć. -Montesquieu
nieograniczone-posłuszeństwo-wymaga-ciemnoty-u-tego-który-słucha-wymaga-jej-nawet-u-tego-który-rozkazuje-nie-on-roztrząć-wątpić-rozumować
Ciemnoty Cytaty: Pod­niosłych na duchu czas spro­wadzić na ziemię Pos­trze­lić te skrzydła zbu­dowa­ne z żartu Kłania się cha­mom czy­tanie ze zrozumieniem Niżeli przep­rasza­nie, słowa nic nie warte I runął w szcze­linę włas­nej głupoty Głęboką so­lid­nie, pros­to do piekieł Upad­ki są skut­kiem umysłu ciemnoty Fe­niks nie pow­stał i wie to najlepiej Tra­giko­media, czar­ny hu­mor, dowcip Pos­tać bezpłod­na, bezpłciowa mówi Co gor­sza myśli, że jest jeszcze mądry Pus­ty łeb, wyśmiewa­ny przez tłumy. -Bruno