Cienia I Wca­le Cytaty

Cienia I Wca­le Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja


Cienia I Wca­le Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia


dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
Cienia I Wca­le Cytaty:


Cienia I Wca­le Cytaty: Płonący nie rzuca cienia. -Anonim


płonący-nie-rzuca-cienia
Cienia I Wca­le Cytaty: Starość to dążenie w stronę cienia. -Maria Nurowska


starość-to-dążenie-w-stronę-cienia
Cienia I Wca­le Cytaty: Cienia i wolności nie przydepniesz butem. -Antoni Regulski


Cienia I Wca­le Cytaty: Proste drzewo nie rzuca garbatego cienia. -Jan Czarny


proste-drzewo-nie-rzuca-garbatego-cienia
Cienia I Wca­le Cytaty: Wielkie drzewa dają więcej cienia niż owocu. -Anonim


wielkie-drzewa-dają-więcej-cienia-ż-owocu
Cienia I Wca­le Cytaty: O śmier­telnych pokolenia! Życie wasze, to cień cienia. -Sofokles


o śmier­telnych-pokolenia-Życie-wasze-to cień-cienia
Cienia I Wca­le Cytaty: Nie uważaj siebie za wielkiego na podstawie cienia o zachodzie. -Pitagoras


nie-uważaj-siebie-za-wielkiego-na-podstawie-cienia-o-zachodzie
Cienia I Wca­le Cytaty: Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia. -Kojak


aby-wyjść-z włas­ne­go-cienia-prędko-duszę-zrzuć-z ramienia
Cienia I Wca­le Cytaty: To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał. -Let_It_Burn


Cienia I Wca­le Cytaty: Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


chociaż-i-nie-nic-strasznego-zły-ę-boi-cienia-swego
Cienia I Wca­le Cytaty: doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia  -one drop for all


doj­rzały-to człowiek-który ę-nie boi-włas­ne­go-cienia 
Cienia I Wca­le Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Cienia I Wca­le Cytaty: W moim to­warzys­twie każdy błyszczy, bo ja wie­cznie szu­kam cienia... -opuszczona


w moim-to­warzys­twie-każdy-błyszczy-bo ja wie­cznie-szu­kam-cienia
Cienia I Wca­le Cytaty: Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć. -Devin


wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć
Cienia I Wca­le Cytaty: Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. -Phil Bosmans


Życie-wielu-ludzi-przebiega-w-chłodzie-cienia-czarnej-chmury-poprzez-okrutną-obojętność-ich-bliźnich