Cienia I Cytaty

Cienia I Cytaty: Płonący nie rzuca cienia. -Anonim


płonący-nie-rzuca-cienia
Cienia I Cytaty: Starość to dążenie w stronę cienia. -Maria Nurowska


starość-to-dążenie-w-stronę-cienia
Cienia I Cytaty: Cienia i wolności nie przydepniesz butem. -Antoni Regulski


Cienia I Cytaty: Proste drzewo nie rzuca garbatego cienia. -Jan Czarny


proste-drzewo-nie-rzuca-garbatego-cienia
Cienia I Cytaty: Wielkie drzewa dają więcej cienia niż owocu. -Anonim


wielkie-drzewa-dają-więcej-cienia-ż-owocu
Cienia I Cytaty: O śmier­telnych pokolenia! Życie wasze, to cień cienia. -Sofokles


o śmier­telnych-pokolenia-Życie-wasze-to cień-cienia
Cienia I Cytaty: Nie uważaj siebie za wielkiego na podstawie cienia o zachodzie. -Pitagoras


nie-uważaj-siebie-za-wielkiego-na-podstawie-cienia-o-zachodzie
Cienia I Cytaty: Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia. -Kojak


aby-wyjść-z włas­ne­go-cienia-prędko-duszę-zrzuć-z ramienia
Cienia I Cytaty: doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia  -one drop for all


doj­rzały-to człowiek-który ę-nie boi-włas­ne­go-cienia 
Cienia I Cytaty: Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


chociaż-i-nie-nic-strasznego-zły-ę-boi-cienia-swego
Cienia I Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Cienia I Cytaty: W moim to­warzys­twie każdy błyszczy, bo ja wie­cznie szu­kam cienia... -opuszczona


w moim-to­warzys­twie-każdy-błyszczy-bo ja wie­cznie-szu­kam-cienia
Cienia I Cytaty: Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć. -Devin


wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć
Cienia I Cytaty: Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. -Phil Bosmans


Życie-wielu-ludzi-przebiega-w-chłodzie-cienia-czarnej-chmury-poprzez-okrutną-obojętność-ich-bliźnich
Cienia I Cytaty: Pragnąłbym, by mu­zyka spra­wiała wrażenie, iż wychodzi z cienia i chwi­lami doń pow­ra­ca; by była kimś dyskretnym. -Claude Debussy


pragnąłbym-by mu­zyka-spra­wiała-wrażenie-iż wychodzi-z cienia-i chwi­lami-doń-pow­ra­ca-by była-kimś-dyskretnym
Cienia I Cytaty: Przyjaciele na tysiące sposobów potrafią przekształcić moje ograniczenia w atuty i sprawiać, że pogodna i szczęśliwa wychodzę z cienia mojej ułomności. -Helen Keller Adams


przyjaciele-na-tysią-sposobów-potrafią-przekształć-moje-ograniczenia-w-atuty-i-sprawiać-że-pogodna-i-szczęśliwa-wychodzę-z-cienia-mojej
Cienia I Cytaty: Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…  -Papillondenuit


tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
Cienia I Cytaty: I nag­le uśmiech zniknął z je­go twarzy, coś prze­padło, bez­powrot­nie, nie po­zos­ta­wiając cienia nadziei... -Klaryska98


i nag­-uśmiech-zniknął-z ­go-twarzy-coś-prze­padło-bez­powrot­nie-nie po­zos­­wiając-cienia-nadziei