Ciepło Cytaty

Ciepło Cytaty: Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia. -Terry Pratchett


daj-ko­muś-ogień-a będzie-mu ciepło-przez-­den-dzień-ale-wrzuć-go do og­nia-a będzie-mu ciepło-do końca-życia
Ciepło Cytaty: Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc. -PINGWINIOWATY


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
Ciepło Cytaty: Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan


ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
Ciepło Cytaty: Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Ciepło Cytaty: Cza­sem by­wa tak Że za­miast ciepło dawać Piec nam je odbiera  -Taiyono Kudarashi


cza­sem-by­wa-tak-Że-za­miast-ciepło-dawać-piec-nam- odbiera 
Ciepło Cytaty: Kto chce ciepło wnosić w świat, sam musi płonąć ogniem. -Phil Bosmans


kto-chce-ciepło-wnosić-w-świat-sam-musi-płonąć-ogniem
Ciepło Cytaty: Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie. -Henryk Sienkiewicz


dobroć-serca-jest-tym-czym-ciepło-słońca-ona-daje-życie
Ciepło Cytaty: Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina


ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Ciepło Cytaty: W oka mgnieniu czas La­ta odsłoniły twarz Wciąż czuję ciepło Krys­ty­na Sz. 20.11.2014r. -krysta


w-oka-mgnieniu-czas-la­-odsłoniły-twarz-wciąż-czuję-ciepło-krys­ty­na-sz-20112014r
Ciepło Cytaty: Miłość w sercu kobiety szlachetnej to brylant utajony w ręku: daje blask, światło i ciepło. -Arsene Houssaye


miłość-w-sercu-kobiety-szlachetnej-to-brylant-utajony-w-ręku-daje-blask-światło-i-ciepło
Ciepło Cytaty: Ser­wu­jesz ciepło Nie straszny mro­zik sercu Uśmiech jak grzaniec K.A.Sz. 03.01.2016r. -Cris


ser­wu­jesz-ciepło-nie-straszny-mro­zik-sercu-uśmiech-jak grzaniec-kasz-03012016r
Ciepło Cytaty: Pen­sja na kon­cie -  Ciepło słów - gorąc lodów - Miłość się ceni. 01.07.2015r. -fyrfle


pen­sja-na kon­cie- -ciepło-słów- gorąc-lodów-miłość ę-ceni-01072015r
Ciepło Cytaty: Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle. -Mieczysław Czerwiński


miłość-dobrej-kobiety-brylant-w-węgla-bryle-daje-blask-światło-ciepło-i-radoś-tyle
Ciepło Cytaty: Maruderzy zawsze widzą wyraźniej. Dostaje im się jeszcze ciepło dawnych blasków. Najtrudniej jest awangardzie. -Anna Jokai


maruderzy-zawsze-widzą-wyraźniej-dostaje-im-ę-jeszcze-ciepło-dawnych-blasków-najtrudniej-jest-awangardzie
Ciepło Cytaty: Miłość w ser­cu ko­biety szlachet­nej to bry­lant uta­jony w ręku: da­je blask, światło i ciepło. -Arsène Houssaye


miłość-w ser­cu-ko­biety-szlachet­nej-to bry­lant-uta­jony-w ręku-da­-blask-światło-i ciepło
Ciepło Cytaty: Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. -Papużka


ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca
Ciepło Cytaty: ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu  -bez.odwagi


­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu 
Ciepło Cytaty: Za­mykam oczy czuję ciepło na licu wiosen­ny dotyk Jeszcze jej tu­taj nie ma  lecz po­woli się zbliża  -to_tylko_łzy


za­mykam-oczy-czuję-ciepło-na licu-wiosen­ny-dotyk-jeszcze-jej-­taj-nie  -lecz-po­woli ę-zbliża