Cierpienia Cytaty

Cierpienia Cytaty: Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem. -Honore de Balzac


cierpienia-moralne-przerastają-cierpienia-fizyczne-o-całą-przepaść-jaka-istnieje-między-duszą-i-ciałem
Cierpienia Cytaty: Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia. -Luise Rinser


Życie-bez-cierpienia-nie-jest-życiem-Łatwiej-nawet-żyć-bez-szczęścia-ż-bez-cierpienia
Cierpienia Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop


często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
Cierpienia Cytaty: Obojętność jest dobrym stróżem cierpienia. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Cierpienia Cytaty: Powołanie do cierpienia jest powołaniem do chrześcijaństwa. -Reinhold Schneider


powołanie-do-cierpienia-jest-powołaniem-do-chrześcijaństwa
Cierpienia Cytaty: Bez bólu i cierpienia nie istniejemy. -Sofokles


bez-bólu-i-cierpienia-nie-istniejemy
Cierpienia Cytaty: Najwyższą sztuką jest poezja cierpienia. -Korycka


najwyższą-sztuką-jest-poezja-cierpienia
Cierpienia Cytaty: Cierpienia nigdy nie są za wielkie a i radość za mała. -Edyta Stein


cierpienia-nigdy-nie-są-za-wielkie-a-i-radość-za-ła
Cierpienia Cytaty: Umieć kochać - do te­go trze­ba ukończyć szkołę cierpienia. -Claude Lelouch


umieć-kochać- do te­go-trze­ba-ukończyć-szkołę-cierpienia
Cierpienia Cytaty: Nie ma radośniejszej rzeczy jak pokonanie cierpienia. -Mikołaj Ostrowski


nie-radośniejszej-rzeczy-jak-pokonanie-cierpienia
Cierpienia Cytaty: W miłości jest tyle cierpienia, ile szczęścia. -Dante Alighieri


w-miłoś-jest-tyle-cierpienia-ile-szczęścia
Cierpienia Cytaty: Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca. -Anonim


możemy-ę-uleczyć-z-cierpienia-tylko-przeżywając-do-końca
Cierpienia Cytaty: Miłość to trzy części chwały i jed­na część cierpienia. -Christina Dodd


miłość-to trzy-częś-chwały-i jed­na-część-cierpienia
Cierpienia Cytaty: Bóg nie skreśla cierpienia, ale pomaga je dźwigać. -Georg Moser


bóg-nie-skreś-cierpienia-ale-pomaga-dźwigać
Cierpienia Cytaty: Odkrywać nowe światy? A po co? By w nie wnosić stare cierpienia? -Henryk Elzenberg


odkrywać-nowe-światy-a-po-co-by-w-nie-wnosić-stare-cierpienia
Cierpienia Cytaty: Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota. -Herbert George Wells


cierpienia-stanowią-łańcuch-a-zarazem-wątek-naszego-żywota
Cierpienia Cytaty: Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia. -Jacques Lelouch


umieć-kochać-do-tego-trzeba-ukończyć-szkołę-cierpienia
Cierpienia Cytaty: Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu. -Anonim


tylko-poważny-stosunek-do-cierpienia-upoważnia-człowieka-do-żartu