Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty

Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia. -Leonard Lauder


gdy-osoba-mająca-doświadczenie-spotyka-osobę-mającą-pieniądze-osoba-mająca-doświadczenie-zdobędzie-pieniądze-a-osoba-mająca-pieniądze
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Zdobywa się bogactwo po to, by czemuś służyło, by w czym pomogło. Gdy się je jednak już zdobędzie, ono zagłusza wszystko i każe człowiekowi, by jemu, bogactwu, służył. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


zdobywa-ę-bogactwo-po-to-by-czemuś-służyło-by-w-czym-pomogło-gdy-ę-jednak-już-zdobędzie-ono-zagłusza-wszystko-i-każe-człowiekowi-by-jemu
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem. -Maurice Maeterlinck


Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Nadmiar snu męczy. Zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem, -Homer


nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem. -Homer


nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie. -Anonim


ludziom-zawsze-wydaje-ę-że-ich-cierpienie-jest-największym-cierpieniem-na-świecie
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Już daw­no przes­tałam się zas­ta­nawiać nad różnicą między błęki­tem nieba a cierpieniem. -Mian Mian


już-daw­no-przes­łam ę-zas­­nawiać-nad-różnicą-między-błęki­tem-nieba-a cierpieniem
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Mistrzostwa nie zdobędzie, kto wprzódy nie dosięgnie sztuki życia krańców. -Michał Anioł


mistrzostwa-nie-zdobędzie-kto-wprzódy-nie-dosięgnie-sztuki-życia-krańców
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Miłość rodzi się wtedy, gdy bratasz się z cierpieniem, nie tylko umiesz je znosić, lecz go nie unikasz. -Mikołaj Gogol


miłość-rodzi-ę-wtedy-gdy-bratasz-ę-z-cierpieniem-nie-tylko-umiesz-znosić-lecz-go-nie-unikasz
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Barwa jest cierpieniem światła. -Johann Wolfgang Goethe


Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Słowo musi być w teatrze otoczone kultem, ale teatr, który by temu kultowi przysiągł wyłączność, nie zdobędzie ani nawet chwalebnego poziomu. -Tadeusz Peiper


słowo-musi-być-w-teatrze-otoczone-kultem-ale-teatr-który-by-temu-kultowi-przysiągł-wyłączność-nie-zdobędzie-ani-nawet-chwalebnego-poziomu
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Dobre życie okupuje się często męką i cierpieniem i nie wolno tego nigdy zapomnieć, aby dobro nie spłoszyło się niewdzięcznością. -Zofia Kucówna


dobre-życie-okupuje-ę-często-męką-i-cierpieniem-i-nie-wolno-tego-nigdy-zapomnieć-aby-dobro-nie-spłoszyło-ę-niewdzięcznośą
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Namiętność jest zawsze cierpieniem, nawet zaspokojona. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc - cierpieniem. -Mahatma Gandhi


zwyciężajcie-nienawiść-miłośą-nieprawdę-prawdą-przemoc-cierpieniem
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem. -Lew Tołstoj


praca-to-konieczność-jej-brak-jest-cierpieniem-nigdy-dobrodziejstwem
Cierpieniem Zdobędzie Się Cytaty: Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka


nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem