Ciszę Cytaty

Ciszę Cytaty: kocham te cisze gdy pat­rzysz mi w oczy kocham te cisze gdy całujesz kocham te zgwałco­ne moim szeptem i najcichsze mil­knące w okrzyku  -Deszcz


kocham-te cisze-gdy-pat­rzysz-mi w oczy-kocham-te cisze-gdy-całujesz-kocham-te zgwałco­ne-moim-szeptem-i-najcichsze-mil­kną-w okrzyku 
Ciszę Cytaty: Coś upadło, hu­kiem okropnym cisze przerwało. Zaszu­miał za ok­nem dąb stu letni, zam­knęłam powieki -szu­miał o cza­sie ubiegłym... I chodz sta­rałam się cisze przywrócić, spo­kojem,snem tęskno­te utu­lić, nie byłam w sta­nie trwać w tych wspomnieniach, -to one za­biły we mnie marzenia. I od­dać bym wszys­tko oddała, by­le by poczuć blis­kość Twe­go ciała. -kate-em


Ciszę Cytaty: to burza wokół mnie przy­nosi ciszę ......... -tknp


to burza-wokół-mnie-przy­nosi-ciszę
Ciszę Cytaty: Najgorzej, gdy wiwatami zagłusza się krzyczącą ciszę. -Zbigniew Waydyk


najgorzej-gdy-wiwatami-zagłusza-ę-krzyczącą-ciszę
Ciszę Cytaty: Wyobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą. -Karel Capek


wyobraźcie-sobie-tę-ciszę-gdyby-ludzie-mówili-tylko-to-co-wiedzą
Ciszę Cytaty: Przy­tyka dłoń do ust, przełyka ciszę, tra­wi ją w NIEpokoju. -Papużka


przy­tyka-dłoń-do ust-przełyka-ciszę-tra­wi-ją w niepokoju
Ciszę Cytaty: kroplę po krop­li piję , ciszę w to­bie tyl­ko od­najdując le­ki na miłość  -tknp


kroplę-po krop­li-piję- ciszę-w-to­bie-tyl­ko-od­najdując-­ki-na miłość 
Ciszę Cytaty: Dob­ra­noc - wyszep­tałbyś mi do ucha.. Lecz za­miast te­go... ciszę słyszę. -BegonGa


dob­ra­noc- wyszep­łbyś-mi do ucha-lecz-za­miast-te­go-ciszę słyszę
Ciszę Cytaty: Drżą gwiaz­dy nocą, tęsknień łzę w ciszę niosą, nucą wspomnienia. -Vergil


drżą-gwiaz­dy-nocą-tęsknień-łzę-w ciszę-niosą-nucą-wspomnienia
Ciszę Cytaty: Nie odzy­waj się chy­ba, że możesz ulep­szyć ciszę. -Małgorzata Musierowicz


Ciszę Cytaty: Tu leży Bielawski, szanujcie tę ciszę, Bo jak się obudzi, komedię napisze. -Tomasz Kajetan Wegierski


tu-ży-bielawski-szanujcie-tę-ciszę-bo-jak-ę-obudzi-komedię-napisze
Ciszę Cytaty: Wyobraźcie sobie tę ciszę, jaka by nastąpiła, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą! -Karel Čapek


wyobraźcie-sobie-tę-ciszę-jaka-by-nastąpiła-gdyby-ludzie-mówili-tylko-to-co-wiedzą
Ciszę Cytaty: Wpat­rz się w ciem­ność i wsłuchaj w ciszę. Zo­bacz, w ja­kim świecie żyjemy. -Duzzy


wpat­rz ę-w ciem­ność-i wsłuchaj-w ciszę-zo­bacz w ja­kim-świecie-żyjemy
Ciszę Cytaty: Przy­tulę się śnić Dzi­siaj za­piszę ciszę Noc, gwiaz­dy i ty K.A.Sz. 08.10.2015r. -Cris


przy­tulę ę-ść-dzi­siaj-za­piszę-ciszę-noc-gwiaz­dy-i ty-kasz-08102015r
Ciszę Cytaty: kocham tę ciszę gdy spoczy­wam w bez­ruchu na twoim ramieniu 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


kocham-tę ciszę-gdy-spoczy­wam-w bez­ruchu-na-twoim-ramieniu-7052016-malusia035- 
Ciszę Cytaty: Przep­raszam za ciszę, inaczej nie pot­ra­fię. Cze­kam na Twój głos. -opuszczona


przep­raszam-za ciszę-inaczej-nie pot­ra­fię-cze­kam na twój-głos
Ciszę Cytaty: Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka. -Anonim


autentyczne-słuchanie-muzyki-zakłada-ciszę-jako-stan-normalny-gdzie-całymi-dniami-gra-muzyka
Ciszę Cytaty: jest w nas szyfr do rozpracowania który otwiera ciszę i zdania by mgła duszy mogła osadzić krople na os­chłe skrawki życiowych arkuszy  -Trzykropek


jest-w nas-szyfr-do-rozpracowania-który-otwiera-ciszę-i-zdania-by-mgła-duszy-mogła-osadzić-krople-na-os­chłe-skrawki-życiowych-arkuszy