Ciszy Cytaty

Ciszy Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner


Ciszy Cytaty: nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/  -Odys syn Laertesa


Ciszy Cytaty: Pośród no­cy, cienia i ciszy, Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra, Coś w głębi tej ciszy krzyczy, Coś głębo­ko w ser­cu drga. A gdy kreślę w marzeniach Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad, Czuję łka­nie pośród drżenia. To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka. A gdy budzę się sa­ma nad ranem, I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień, To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię, I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :*  -kamilka_509


Ciszy Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Ciszy Cytaty: W ciszy nic się nie usłyszy. -Bujak Bogusław


Ciszy Cytaty: Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej. -Jan Twardowski


najważniejsze-dokonuje-ę-w-ciszy-wewnętrznej
Ciszy Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery


Ciszy Cytaty: Złóż kłamstwo na łonie ciszy - utonie. -Klapka Jerome Jerome


Ciszy Cytaty: W ciszy wszys­tko trwa dłużej. -jatoja


w ciszy-wszys­tko-trwa-dłużej
Ciszy Cytaty: Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy. -Ambroży Św


diabeł-goni-za-hałasem-chrystus-szuka-ciszy
Ciszy Cytaty: na drodze ciszy kierun­ki zapomnienia do­gasają sny   -Starlight


na drodze-ciszy-kierun­ki-zapomnienia-do­gasają-sny- 
Ciszy Cytaty: Po­win­no się wznieść pom­nik Ciszy. -Thomas Carlyle


po­win­no ę-wznieść-pom­nik-ciszy
Ciszy Cytaty: w języ­ku ciszy przekłada się życie na ko­lej­ne strony  -Starlight


w języ­ku-ciszy-przekłada ę-życie-na ko­lej­ne-strony 
Ciszy Cytaty: Jak słod­ki głos W ciszy Tak przyszła do nas miłość. -AnDree


jak-słod­ki-głos-w-ciszy-tak-przyszła-do nas-miłość
Ciszy Cytaty: Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson


na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Ciszy Cytaty: Odgłosy ciszy Tak bar­dzo ra­nią uszy Głuche­go dziecka  -Martyna_Jarosz


odgłosy-ciszy-tak-bar­dzo-ra­ą-uszy-głuche­go-dziecka 
Ciszy Cytaty: Klat­ka drży w ciszy, chro­ni - świ­tem wskrzeszo­ne ,  ka­mien­ne rysy. -Vergil


klat­ka-drży-w ciszy-chro­- świ­tem-wskrzeszo­ne- -ka­mien­ne-rysy
Ciszy Cytaty: Każde słowo jest jak niepot­rzeb­na pla­ma na ciszy i nicości. -Samuel Beckett


każde-słowo-jest jak niepot­rzeb­na-pla­-na ciszy-i nicoś