Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Fut­ro jest cmen­tarzem. Ko­bieta nie po­win­na no­sić na so­bie cmentarza. -Brigitte Bardot
fut­ro-jest cmen­tarzem-ko­bieta nie po­win­na-no­ć-na so­bie-cmentarza
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: wiele razy bez od­wa­gi zwycięzkiej w so­bie pisząc w to­bie czytając wielok­rotność odczuwania każdą zmar­szczkę przenika z zam­knięty­mi oczami poz­na­je świeżość na­wet teraz wy­mięta tęsknota kocha sta­re listy  -Papużka
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia. -Saavedra Miguel de Cervantes
to wiel­ka-­jem­­ca-jak człowiek-po­winien-postępo­wać-by nie zmar­no­wać-so­bie-życia
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat
ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Wy­mawia się ludziom, że wciąż mówią o so­bie, a to prze­cież te­mat, który znają najlepiej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
wy­mawia ę-ludziom-że wciąż-mówią-o so­bie-a to prze­cież-te­mat-który-znają-najlepiej
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: ko­lej­na zmar­szczka przy ustach kładzie mi się cieniem na lustrze jak­by chciała wszys­tko przekreślić szydząc że mój czas ob­fi­tości już minął na­wet zna­ki na niebie nie mówią już do mnie tam­ty­mi gwiazdami a jed­nak ziele­nieją już ścieżki gdy tyl­ko na myśl mi przychodzisz i kwitną we mnie ogrody zaszcze­pione twoimi słowami  -giulietka
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie  -bezoddechu
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: mil­cze­nie ucisza dźwięki za­pachem le­ciwych książek które nie raz chcą przemówić głosem zżółkłej przeszłości wte­dy zas­ty­gam parafiną mając na celowniku cichość nieśmiałych spojrzeń szep­czę po­miętą pościelą ro­bię to najdelikatniej wsiąkając w wyb­lakłe zgłoski gładzę zmar­szczki staruszek i choć wca­le nic nie muszę każdą jedną wiel­bię skrycie ich sty­raną duszę   -Papużka
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia. -Sacha Guitry
są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. -Wojciech Kuczok
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Ko­bieta, która nie wie, co to po­ciąg płciowy, poz­wa­la so­bie pou­czać in­nych, co ma znacze­nie ogólniej­sze, a co nie. Jest jak pa­pież, który ślu­buje czys­tość, po­dej­mując w imieniu mi­lionów de­cyz­je na te­mat wstrze­mięźli­wości. Świat jest nap­rawdę szalony!  -John Irving
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno
nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka
pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle. -Leonard Strumpfenburg
kobiety-maja-mnóstwo-wad-mężczyź-tylko-dwie-wszystko-co-mówią-i-robią-mówią-i-robią-ź
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Ca­sano­va, mówią plotki, w mieście szu­ka no­wej płotki. Jed­nak prob­lem to niemały, wszys­tkie Pan­ny już mu 'dały'... Jar­ko­wi, bo so­bie nag­ra­bił.... ;>  -Sylwuchna
ca­sano­va-mówią-plotki-w-mieście-szu­ka-no­wej-płotki-jed­nak-prob­lem-to niemały-wszys­tkie-pan­ny-już-mu 'dały'-jar­ko­wi
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski
i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej. -Władysław Walenty Fedorowicz
są-ludzie-co-mają-takiego-rodzaju-rozum-mówią-bardzo-rozumnie-o-jakiejś-rzeczy-ale-robią-bardzo-nierozumnie-że-mówią-o-niej
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard
siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.   -Seneka 18
tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Działacz: On w naszym imieniu klepie po ramieniu. -Józef Bułatowicz
działacz-on-w-naszym-imieniu-klepie-po-ramieniu
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią. -Oscar Wilde
tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Nazwanie oszusta po imieniu to u nas niemalże zamach na państwo. -Mikołaj Gogol
nazwanie-oszusta-po-imieniu-to-u-nas-niemalże-zamach-na-państwo
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: O wolności! Jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Naz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nas niemalże za­mach na państwo. -Mikołaj Gogol
naz­wa­nie-oszus­-po imieniu-to u nas-niemalże-za­mach-na państwo
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Ci, którzy prze­mawiają w imieniu Bo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające. -Julian Tuwim
ci-którzy-prze­mawiają-w imieniu-bo­ga-po­win­-po­kazać-lis­ty-uwierzytelniają
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające. -Julian Tuwim
ci-którzy-przemawiają-w-imieniu-boga-powinni-pokazać-listy-uwierzytelniają
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga. -Thornton Niven Wilder
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga. -Mahatma Gandhi
nie-znam-większego-grzechu-ż-uciskanie-słabszych-w-imieniu-boga
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty:
 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Na­zywając rzeczy po imieniu spra­wimy, że świat sta­nie się prostszy. -Papużka
na­zywając-rzeczy-po imieniu-spra­wimy-że świat-sta­nie ę-prostszy
Cmen­tarzach Zmar­li Mówią So­bie Po imieniu Cytaty: Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie. -Alfred Aleksander Konar
kwiat- to pośred­nik-miłoś-do­noszący-ad­re­satom-w imieniu-wy­syłających-on lub-ona-pragnie