Cnotę Bez Dumy Cytaty

Cnotę Bez Dumy Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca. -Stanisław Brzozowski


miłość-jest-dumna-i-bez-dumy-nie-może-ę-rozwinąć-miłość-bez-dumy-jest-chora-i-upokarzająca
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Duma bez pokory - to próżność; pokora bez dumy - to podłość. -Zygmunt Krasiński


duma-bez-pokory-to-próżność-pokora-bez-dumy-to-podłość
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift


próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Kobiety nie mają więcej dumy, niż kozy. -Margaret Mitchell


Cnotę Bez Dumy Cytaty: Najbielszą cnotę zawiść z tyłu kąsa. -William Shakespeare


Cnotę Bez Dumy Cytaty: Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. -Wacław Potocki


cnota-wiarę-a-wiara-dobrą-cnotę-rodzi
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Kto cnotę nienawidzi, przecież onę widzi. -Andrzej Maksymilian Fredro


Cnotę Bez Dumy Cytaty: Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Kto zmniej­sza grzech, ten uszczup­la i cnotę. -Jan Lemański


kto-zmniej­sza-grzech-ten-uszczup­-i cnotę
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Cier­pli­wość: łagod­na for­ma roz­paczy uchodząca za cnotę. -Ambrose Bierce


cier­pli­wość-łagod­na-for­-roz­paczy-uchodząca-za cnotę
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Uważaj cnotę za bar­dziej godną zaufa­nia niż przysięgę. -Solon


uważaj-cnotę-za bar­dziej-godną-zaufa­nia-ż-przysięgę
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by cnotę kochał tak jak urodę. -Konfucjusz


nie-spotkałem-jeszcze-nikogo-kto-by-cnotę-kochał-tak-jak-urodę
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Pod niebo wynosimy nasze zbrodnie i nałogi, a w przepaściach trzymamy cnotę i sprawiedliwość. -Giordano Bruno


pod-niebo-wynosimy-nasze-zbrodnie-i-nałogi-a-w-przepaściach-trzymamy-cnotę-i-sprawiedliwość
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą swą wielkość i cnotę. -Fryderyk Schiller


nie-w-szczęściu-ale-w-nieszczęściu-okazać-może-człowiek-prawdziwą-swą-wielkość-i-cnotę
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Zo­rien­to­wana na ptaszki cnotę trzy­mała w klatce na wszel­ki wy­padek, gdy­by któryś zna­lazł klucz. -SaTyR_


zo­rien­to­wana-na ptaszki-cnotę-trzy­ła-w klatce-na-wszel­ki-wy­padek-gdy­by-któryś-zna­lazł-klucz
Cnotę Bez Dumy Cytaty: Gdybyż to można było się nauczyć, jak się pozbyć próżności, dumy i wynikającej z tego przesadnej wrażliwości. Dlaczego to takie trudne uznać uczucie za coś organicznego, coś, co przypływa i odpływa nie pociągając za sobą oskarżeń za winę. -Barbara Frischmuth