Cnotę Cytaty

Cnotę Cytaty: Najbielszą cnotę zawiść z tyłu kąsa. -William Shakespeare


Cnotę Cytaty: Kto cnotę nienawidzi, przecież onę widzi. -Andrzej Maksymilian Fredro


Cnotę Cytaty: Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. -Wacław Potocki


cnota-wiarę-a-wiara-dobrą-cnotę-rodzi
Cnotę Cytaty: Kto zmniej­sza grzech, ten uszczup­la i cnotę. -Jan Lemański


kto-zmniej­sza-grzech-ten-uszczup­-i cnotę
Cnotę Cytaty: Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
Cnotę Cytaty: Cier­pli­wość: łagod­na for­ma roz­paczy uchodząca za cnotę. -Ambrose Bierce


cier­pli­wość-łagod­na-for­-roz­paczy-uchodząca-za cnotę
Cnotę Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
Cnotę Cytaty: Uważaj cnotę za bar­dziej godną zaufa­nia niż przysięgę. -Solon


uważaj-cnotę-za bar­dziej-godną-zaufa­nia-ż-przysięgę
Cnotę Cytaty: Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by cnotę kochał tak jak urodę. -Konfucjusz


nie-spotkałem-jeszcze-nikogo-kto-by-cnotę-kochał-tak-jak-urodę
Cnotę Cytaty: Pod niebo wynosimy nasze zbrodnie i nałogi, a w przepaściach trzymamy cnotę i sprawiedliwość. -Giordano Bruno


pod-niebo-wynosimy-nasze-zbrodnie-i-nałogi-a-w-przepaściach-trzymamy-cnotę-i-sprawiedliwość
Cnotę Cytaty: Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą swą wielkość i cnotę. -Fryderyk Schiller


nie-w-szczęściu-ale-w-nieszczęściu-okazać-może-człowiek-prawdziwą-swą-wielkość-i-cnotę
Cnotę Cytaty: Zo­rien­to­wana na ptaszki cnotę trzy­mała w klatce na wszel­ki wy­padek, gdy­by któryś zna­lazł klucz. -SaTyR_


zo­rien­to­wana-na ptaszki-cnotę-trzy­ła-w klatce-na-wszel­ki-wy­padek-gdy­by-któryś-zna­lazł-klucz
Cnotę Cytaty: Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich. -Joseph Conrad


wyrozumiałość-jest-najinteligentniejszą-z-cnót-pozwalam-sobie-uważać-tę-cnotę-za-jedną-z-najrzadziej-spotykanych-śli-nie-najrzadszą-ze
Cnotę Cytaty: Szczęśliwsza panu zgrzeszyć, niżeli ubogiemu dobrze uczynić. Pańskie biedy każdy omawia, ubogiego cnotę rzadko kto widzi. -Andrzej Maksymilian Fredro


szczęśliwsza-panu-zgrzeszyć-żeli-ubogiemu-dobrze-uczynić-pańskie-biedy-każdy-omawia-ubogiego-cnotę-rzadko-kto-widzi
Cnotę Cytaty: Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają. -William Shakespeare


jedni-przez-grzech-ę-wznoszą-inni-przez-cnotę-upadają
Cnotę Cytaty: Zac­ny biz­nesmen, wszak to Stolica! Cnotę ko­biet na złote przeliczał. No­sy no­sił wysoko, aż nie wpadła mu w oko wy­pisz wy­maluj - Kaśka caryca. -Alfa Centauri


zac­ny-biz­nesmen-wszak-to stolica-cnotę-ko­biet-na złote-przeliczał-no­sy-no­ł-wysoko-aż-nie wpadła-mu w oko-wy­pisz-wy­maluj
Cnotę Cytaty: Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Cnotę Cytaty: Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami. -Brigitte Bardot


Łat­wiej-ob­ro­ć-swoją-cnotę-przed-mężczyz­na­mi-ż-swoją-opi­ę-przed-kobietami