Co Inni Cytaty

Co Inni Cytaty: Przychodząc na świat płaczemy. Inni się śmieją. Umierając śmiejmy się, niech płaczą inni. -Wolter


przychodząc-na-świat-płaczemy-inni-ę-śmieją-umierając-śmiejmy-ę-niech-płaczą-inni
Co Inni Cytaty: Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks. -Jan Twardowski


Co Inni Cytaty: Jesteś powołaniem, czy inni cię powołali? Jeśli powołali cię inni, to znaczy, że byłeś w jakiś sposób zniewolony. -Anonim


jesteś-powołaniem-czy-inni-ę-powołali-jeśli-powołali-ę-inni-to-znaczy-że-byłeś-w-jakiś-sposób-zniewolony
Co Inni Cytaty: Modlimy się bo inni się nie modlą, wierzymy bo inni nie wierzą ,umieramy za tych co nie chcą umierać, kochamy bo innym serce wychłodło. -Jan Twardowski


modlimy-ę-bo-inni-ę-nie-modlą-wierzymy-bo-inni-nie-wierzą-umieramy-za-tych-co-nie-chcą-umierać-kochamy-bo-innym-serce-wychłodło
Co Inni Cytaty:


przedsiębiorczość-to-życie-przez-kilka-lat-tak-jak-inni-ludzie-nie-będą-po-to-by-spędzić-resztę-życia-tak-jak-inni-nie-mogą
Co Inni Cytaty: Należy być chciwym, gdy inni się boją, ale należy się bać, gdy inni robią się chciwi -Warren Buffett


należy-być-chciwym-gdy-inni-ę-boją-ale-należy-ę-bać-gdy-inni-robią-ę-chciwi
Co Inni Cytaty: Piekło to są Inni. -Jean-Paul Sartre


Co Inni Cytaty: Piekło - to inni. -Jean Paul Sartre


Co Inni Cytaty: Zło to jest właśnie to, co popełniają inni. -Sidonie Gabrielle Colette


Co Inni Cytaty: Człowiek na ty­le is­tnieje, na ile pa­miętają o nim inni. -Halina Ewa Olszewska


człowiek-na ty­-is­tnieje-na ile-pa­miętają-o nim-inni
Co Inni Cytaty: Żyd to człowiek, którego inni uważają za Żyda. -Jean Paul Sartre


Żyd-to-człowiek-którego-inni-uważają-za-Żyda
Co Inni Cytaty: Be yourself, no matter what they say! - Bądź sobą, niezależnie co mówią inni. -Sting


be-yourself-no-matter-what-they-say-bądź-sobą-niezależnie-co-mówią-inni
Co Inni Cytaty: Me pozwól, by inni poznali cię lepiej niż ty sam. -James Allen


me-pozwól-by-inni-poznali-ę-lepiej-ż-ty-sam
Co Inni Cytaty: Zawsze kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą. -Anonim


zawsze-kiedy-jedni-odzyskują-wolność-inni-ją-tracą
Co Inni Cytaty: Żyć - i tak czynić, aby także inni żyli. -Marina Iwanowna Cwietajewa


Co Inni Cytaty: Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą. -Michel Quoist


miłość-pozwala-widzieć-to-czego-inni-nie-widzą
Co Inni Cytaty: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. -Jan Paweł II


musicie-od-siebie-wymagać-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Co Inni Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski