Co Należy Cytaty

Co Należy Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier


nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
Co Należy Cytaty: W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis


w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Co Należy Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Co Należy Cytaty: Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć. -Sidney Sheldon


Co Należy Cytaty: Tak samo jak miłości nie należy powierzać prostytutce, tak religii nie należy powierzać klechom. -Karlheinz Deschner


tak-samo-jak-miłoś-nie-należy-powierzać-prostytutce-tak-religii-nie-należy-powierzać-klechom
Co Należy Cytaty: Należy być chciwym, gdy inni się boją, ale należy się bać, gdy inni robią się chciwi -Warren Buffett


należy-być-chciwym-gdy-inni-ę-boją-ale-należy-ę-bać-gdy-inni-robią-ę-chciwi
Co Należy Cytaty: Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka


przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
Co Należy Cytaty: Każdemu, co mu się należy. -Anonim


każdemu-co-mu-ę-należy
Co Należy Cytaty: Z demokracji należy kpić. -Denis de Rougemont


Co Należy Cytaty: Nie należy wynagradzać zabijania. -Li Ch'uan


nie-należy-wynagradzać-zabijania
Co Należy Cytaty: Nie należy przemilczać racji. -Eurypides


nie-należy-przemilczać-racji
Co Należy Cytaty: Rozczarowania należy spopielać, a nie balsamować. -Jane Fonda


rozczarowania-należy-spopielać-a-nie-balsamować
Co Należy Cytaty: Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć. -Anonim


należy-swe-szczęście-dzielić-by-pomnożyć
Co Należy Cytaty: Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. -Pitagoras


należy-dążyć-do-sprawiedliwoś-słowem-i-czynem
Co Należy Cytaty: Podziwiać należy czyny, a nie słowa. -Demokryt


podziwiać-należy-czyny-a-nie-słowa
Co Należy Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt


wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Co Należy Cytaty: Dziecku należy się największe poszanowanie. -Decimus Junius Juvenalis


Co Należy Cytaty: Nie wszystko, co rośnie, należy strzyc. -Koźma Prutkow


nie-wszystko-co-rośnie-należy-strzyc