Co Rządzą Cytaty

Co Rządzą Cytaty: niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS


Co Rządzą Cytaty: Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami. -Anonim


gwiazdy-rządzą-głupcami-mędrcy-rządzą-gwiazdami
Co Rządzą Cytaty: Pozory rządzą światem. -Friedrich Schiller


Co Rządzą Cytaty: Ludźmi rządzą złudzenia. -karaczan19


ludźmi-rządzą-złudzenia
Co Rządzą Cytaty: Uczucia nie rządzą się sprawiedliwością. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Co Rządzą Cytaty: Są tacy co rządzą miastami, a są niewolnikami kobiet. -Demokryt


są-tacy-co-rządzą-miastami-a-są-niewolnikami-kobiet
Co Rządzą Cytaty: Światem rządzą młodzi, gdy się podstarzeją. -George Bernard Shaw


Co Rządzą Cytaty: Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller


pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie
Co Rządzą Cytaty: Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości. -Aleksander Fredro


nie-ludzie-nami-rządzą-lecz-własne-słaboś
Co Rządzą Cytaty: Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem. -John Wesley


pod-nazwą-ro­zumu- na­miętność-i przesąd-rządzą-światem
Co Rządzą Cytaty: Prawdziwą rządzą człowieka jest nie mieć dobrego wychowania. -Hugo Kołłątaj


prawdziwą-rządzą-człowieka-jest-nie-mieć-dobrego-wychowania
Co Rządzą Cytaty: Wszyscy mężowie rządzą kobietami, my wszystkimi mężami, nami zaś kobiety. -Katon Starszy


wszyscy-mężowie-rządzą-kobietami-my-wszystkimi-mężami-nami-zaś-kobiety
Co Rządzą Cytaty: Optymistyczne Myśli rządzą choć błądzą Dro­ga wolności Krys­ty­na Sz.  24.11.2015r. -krysta


optymistyczne-myśli-rządzą-choć-błądzą-dro­ga-wolnoś-krys­ty­na-sz- 24112015r
Co Rządzą Cytaty: Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller


po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie
Co Rządzą Cytaty: ...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Co Rządzą Cytaty: Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą. -Łukasz Michalik


Życie-to-wiara-w-boga-i-w-to-że-potrafimy-poznać-jego-stworzenie-wraz-z-prawami-które-nim-rządzą
Co Rządzą Cytaty: Większa część niewiast nie ma żad­nych za­sad - rządzą się ser­cem, a obycza­je ich na­leżą do te­go ko­go kochają. -Jean de La Bruyére


większa-część-niewiast-nie  żad­nych-za­sad- rządzą ę-ser­cem-a obycza­-ich-na­żą-do te­go-ko­go-kochają
Co Rządzą Cytaty: O nowych prawach. Nowe prawa świadczą o trosce tych, co rządzą. Ale przestrzeganie dawnych praw świadczyłoby o tym jeszcze lepiej. -Montesquieu


o-nowych-prawach-nowe-prawa-świadczą-o-trosce-tych-co-rządzą-ale-przestrzeganie-dawnych-praw-świadczyłoby-o-tym-jeszcze-lepiej