Co To Właściwie Cytaty

Co To Właściwie Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Co To Właściwie Cytaty: Wolność to właściwie rozumiana konieczność. -Włodzimierz Lenin


wolność-to-właściwie-rozumiana-konieczność
Co To Właściwie Cytaty: Tańczyć - jest to właściwie... iść nigdzie. -Zofia Nałkowska


Co To Właściwie Cytaty: Zdrowie psychiczne to właściwie użyte szaleństwo. -George Santayana


zdrowie-psychiczne-to-właściwie-użyte-szaleństwo
Co To Właściwie Cytaty: Nie ma właściwie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Co To Właściwie Cytaty: Mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie. -Johann Wolfgang Goethe


Co To Właściwie Cytaty: Kobieta bez namiętności jest właściwie obrzydła. -Gabriela Zapolska


kobieta-bez-namiętnoś-jest-właściwie-obrzydła
Co To Właściwie Cytaty: Odwaga jest właściwie najpiękniejszym rodzajem szaleństwa. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Co To Właściwie Cytaty: Po co właściwie jechać na księżyc, jeśli nie w celach samobójczych? -Andre Malraux


po-co-właściwie-jechać-na-księżyc-śli-nie-w-celach-samobójczych
Co To Właściwie Cytaty: Nienawiść kobiety to właściwie miłość, która zmieniła siodło. -Heinrich Heine


nienawiść-kobiety-to-właściwie-miłość-która-zmieniła-siodło
Co To Właściwie Cytaty: Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić. -Luise Rinser


genialni-mężczyź-właściwie-nie-powinni-ę-żenić
Co To Właściwie Cytaty: Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain


postępuj-zawsze-właściwie-da-to-satysfakcję-kilku-ludziom-a-resztę-zadziwi
Co To Właściwie Cytaty: Właściwie niewiele się straciło, jeśli jeszcze pozostał honor. -James Matthew Barrie


właściwie-niewiele-ę-straciło-śli-jeszcze-pozostał-honor
Co To Właściwie Cytaty: Zazwyczaj mamy dość czasu, jeżeli potrafimy wykorzystać go właściwie -J. W. Goethe


zazwyczaj-mamy-dość-czasu-żeli-potrafimy-wykorzystać-go-właściwie
Co To Właściwie Cytaty: Zawsze postępuj właściwie - to powinno zadowolić niektórych, a resztę wprawi w zdumienie. -Mark Twain


zawsze-postępuj-właściwie-to-powinno-zadowolić-niektórych-a-resztę-wprawi-w-zdumienie
Co To Właściwie Cytaty: Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci. -Aleksander Fedorowicz


drogi-człowieka-do-boga-są-właściwie-proste-żeli-człowiek-sam-nie-pokrę
Co To Właściwie Cytaty: Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy. -Anonim


możesz-żyć-tylko-ale-śli-zrobisz-to-właściwie-jeden-raz-wystarczy
Co To Właściwie Cytaty: Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają. -Stefan Napierski


komplikacje-miłosne-znają-właściwie-tylko-mężczyź-kobieta-gardzi-tymi-którzy-mają