Co chcesz Dzielić Cytaty

Co chcesz Dzielić Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian


Co chcesz Dzielić Cytaty: Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. -Anthony Robbins


sukces-jest-robieniem-tego-co-chcesz-robić-kiedy-chcesz-gdzie-chceszz-kim-chcesz-i-tak-długo-jak-tylko-chcesz
Co chcesz Dzielić Cytaty: Dzielić się radością, to dwa razy tyle radości. Dzielić się smutkiem, to połowa smutku. -Anonim


dzielić-ę-radośą-to-dwa-razy-tyle-radoś-dzielić-ę-smutkiem-to-połowa-smutku
Co chcesz Dzielić Cytaty: I co z te­go, że znów się pokłóciłyście... I co z te­go, że mówisz


Co chcesz Dzielić Cytaty: i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz... -Schmerz


i nie wiem-cze­go-chcesz-i-nie wiem-czy-czuć-chcesz-i-myślę-że wiem-co myślisz-ale-myślę-też-że wie­dzieć-musisz-czy-chcesz-czy
Co chcesz Dzielić Cytaty: Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee!  -Napoleon Hill


jeśli-chcesz-siać-na dni-siej-kwiaty-jeśli chcesz-siać-na ­-sadź-drze­wa-jeśli chcesz-siać-na wie­czność-za­siewaj-idee 
Co chcesz Dzielić Cytaty: zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało  -hchknight


Co chcesz Dzielić Cytaty: Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz. -Tyrezjasz


Co chcesz Dzielić Cytaty: Praw­dzi­we szczęście? Móc je dzielić. -Urszula Zybura


praw­dzi­we-szczęście-móc- dzielić
Co chcesz Dzielić Cytaty: Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć. -Anonim


należy-swe-szczęście-dzielić-by-pomnożyć
Co chcesz Dzielić Cytaty: Wydaje się, że szczęście jest po to, by je dzielić. -Jean Baptiste Racine


Co chcesz Dzielić Cytaty: Nie można roz­dzielić ko­biety od interesu. -fyrfle


nie-można-roz­dzielić-ko­biety-od interesu
Co chcesz Dzielić Cytaty: Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce. -Friedrich von Schiller


jeśli-chcesz ę-poz­nać-to spójrz-jak żyją-in­-śli-chcesz-zro­zumieć-in­nych- zaj­rzyj-we włas­ne-serce
Co chcesz Dzielić Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim. -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
Co chcesz Dzielić Cytaty: Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi. -Sy-Ma Cien


kto-wrogów- wiele-ten-ły-swe-dzielić-musi
Co chcesz Dzielić Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
Co chcesz Dzielić Cytaty: Odbiorą nam chleb od ust, jeżeli nie nauczymy się nim, dzielić. -Julius Dopfner kard


odbiorą-nam-chleb-od-ust-żeli-nie-nauczymy-ę-nim-dzielić
Co chcesz Dzielić Cytaty: Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są tylko czarujący i nudni. -Oscar Wilde


absurdem-jest-dzielić-ludzi-na-dobrych-i-złych-ludzie-są-tylko-czarujący-i-nudni