Co człowieko­wi Cytaty

Co człowieko­wi Cytaty: mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment  -dooorotis


Co człowieko­wi Cytaty: Człowiek człowieko­wi wilkiem. -Plaut


człowiek-człowieko­wi-wilkiem
Co człowieko­wi Cytaty: Mu­za nie poz­wa­la um­rzeć człowieko­wi sławnemu. -Horacy


mu­za-nie poz­wa­-um­rzeć-człowieko­wi-sławnemu
Co człowieko­wi Cytaty: Człowieko­wi jest luźniej bez godności. -Krzysztof Mętrak


Co człowieko­wi Cytaty: Człowieko­wi przys­toi pragnąć na miarę człowieczą. -Sofokles


człowieko­wi-przys­toi-pragnąć-na miarę-człowieczą
Co człowieko­wi Cytaty: Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło. -Sierpien


bóg-dał-człowieko­wi-świat-a człowiek-za­mienił-go w piekło
Co człowieko­wi Cytaty: Pomóc in­ne­mu człowieko­wi to tak niewiele kosztu­je a ty­le można zyskać. -Ryder


pomóc-in­ne­mu-człowieko­wi-to tak-niewiele-kosztu­-a ty­-można-zyskać
Co człowieko­wi Cytaty: Marze­nia spra­wiają człowieko­wi dużo przyjemności. -Bujak Bogusław


marze­nia-spra­wiają-człowieko­wi-żo-przyjemnoś
Co człowieko­wi Cytaty: Człowieko­wi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. -Gotthold Ephraim Lessing


człowieko­wi-człowiek-wciąż-jeszcze-jest bliższy-aniżeli-anioł
Co człowieko­wi Cytaty: Ideał da­ny jest człowieko­wi po to, aby wy­raźniej widział swą nieudolność. -Mikołaj Gogol


ideał-da­ny-jest człowieko­wi-po to-aby wy­raźniej-widział-swą-nieudolność
Co człowieko­wi Cytaty: Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron


nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Co człowieko­wi Cytaty: To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach


to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
Co człowieko­wi Cytaty: Człowiek człowieko­wi wil­kiem! Lecz ty się nie daj zwilczyć!  -Edward Stachura


człowiek-człowieko­wi-wil­kiem-lecz-ty ę-nie daj-zwilczyć 
Co człowieko­wi Cytaty:


co-za cza­sy-by człowiek-na człowieka-do­nosił-człowieko­wi- to skarżypyc­two-i ob­rzyd­lis­two-~ pa­weł-rychlica 
Co człowieko­wi Cytaty: `Człowieko­wi jest pot­rzeb­na przes­trzeń, w której może się określić. -bluecaffe


`człowieko­wi-jest pot­rzeb­na-przes­trzeń-w której może ę-określić
Co człowieko­wi Cytaty: Człowieko­wi nie było przez­naczo­ne ro­zumienie rzeczy, który­mi się zajmował. -P » Terry Pratchett » Piramidy


człowieko­wi-nie było-przez­naczo­ne-ro­zumienie-rzeczy-który­mi ę-zajmował
Co człowieko­wi Cytaty: Dzieci mają pra­wo przer­wać coś człowieko­wi w sa­mym środ­ku - i zwyk­le to robią. -John Irving


dzieci-mają-pra­wo-przer­wać-coś-człowieko­wi-w ­mym-środ­ku- i zwyk­-to robią
Co człowieko­wi Cytaty: Cho­ler­ne pieniądze. Zaw­sze w końcu człowieko­wi ością w gar­dle staną. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu