Co otrzymał Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Co otrzymał Cytaty: Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi. -Denis Diderot
nikt-nie-otrzymał-od-natury-prawa-komenderowania-innymi
Co otrzymał Cytaty: Kompromis to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek. -Ludwig Erhard
kompromis-to-sztuka-takiego-podzielenia-ciastka-aby-każdy-myśł-że-otrzymał-największy-kawałek
Co otrzymał Cytaty: Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość. -Gilbert Cesbron
każdy-człowiek-dwóch-nieprzyjaciół-przeszłość-i-przyszłość-największym-darem-jaki-otrzymał-jest-teraźniejszość
Co otrzymał Cytaty: Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał. -Owidiusz
kto-zdobywszy-pocałunek-nie-ęgnął-po-nic-więcej-z-pewnośą-jest-niegodny-i-tego-co-otrzymał
Co otrzymał Cytaty: Chrystus był to humanista, i gdyby żył w naszych czasach i otrzymał współczesne wykształcenie, bez wątpienia przystałby do rewolucjonistów. -Fiodor Dostojewski
chrystus-był-to-humanista-i-gdyby-żył-w-naszych-czasach-i-otrzymał-współczesne-wykształcenie-bez-wątpienia-przystałby-do-rewolucjonistów
Co otrzymał Cytaty: Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum: każdy wierzy, że otrzymał go wystarczającą ilość. -Jacques Tati
nic-na-świecie-nie-jest-tak-sprawiedliwie-rozdzielone-jak-rozum-każdy-wierzy-że-otrzymał-go-wystarczającą-ilość
Co otrzymał Cytaty: Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
Co otrzymał Cytaty: Nie zda­wał so­bie spra­wy, jak bar­dzo pot­rze­buje uz­na­nia in­nych, dopóki wreszcie go nie otrzymał. -Orson Scott Card
nie-zda­wał-so­bie-spra­wy-jak bar­dzo-pot­rze­buje-uz­na­nia-in­nych-dopóki-wreszcie-go nie otrzymał