Co się Stało Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Co się Stało Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa
Co się Stało Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Co się Stało Cytaty: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin
Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
Co się Stało Cytaty: Milczenie stało się jego mową ojczystą. -Oliver Goldsmith
Co się Stało Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska
szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
Co się Stało Cytaty: Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało?  -Bujak Bogusław
nieważne-ja­kie-two­-ciało-ważne co z duszą ę-stało 
Co się Stało Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu
wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
Co się Stało Cytaty: Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. -Winston Churchill
czasami-ludzie-potkną-ę-o-prawdę-ale-prostują-ę-i-idą-dalej-jakby-nic-ę-nie-stało
Co się Stało Cytaty: Wewnątrz każde­go sta­rego człowieka tkwi młody człowiek i dzi­wi się, co się stało. -Terry Pratchett
wewnątrz-każde­go-sta­rego-człowieka-tkwi-młody-człowiek-i dzi­wi-ę-co ę-stało
Co się Stało Cytaty: Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-sąd-pojęcie-na-wszystko-co-ę-stało-tylko-nie-pojęcia-na-to-co-ę-w-tobie-dzieje
Co się Stało Cytaty: Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami. -Jan Twardowski
byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
Co się Stało Cytaty: Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein
stało-ę-przeraźliwie-oczywiste-że-technologie-wyprzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
Co się Stało Cytaty: Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Co się Stało Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
Co się Stało Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
Co się Stało Cytaty: Jaka jestem szczęśliwa, że nie urodziłam się mężczyzną, bo gdyby tak się stało, musiałabym poślubić kobietę! -Anne Louise Stael - Holstein
jaka-jestem-szczęśliwa-że-nie-urodziłam-ę-mężczyzną-bo-gdyby-tak-ę-stało-musiałabym-poślubić-kobietę
Co się Stało Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William
bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Co się Stało Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain
wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Co się Stało Cytaty: Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne. -Jacek Wejroch
mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
Co się Stało Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Co się Stało Cytaty: Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. -Wojciech Mann
zniknęła-gdzieś-tajemnica-oczekiwania-pytania-i-emocje-nieosiągalne-podane-na-rozgrzanej-patelni-stało-ę-prozą
Co się Stało Cytaty: Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco-  -Writer
bóg-po­wie­dział- niech ę-stanie-i-tak-też ę-stało-po­tem-stworzył-bóg-człowieka-i-wszys­tko ę-posrało-ivo-vuco- 
Co się Stało Cytaty: Mówią, że dwa ra­zy nie wchodzi się do tej sa­mej rze­ki. Za­ryzy­kowałam.I co się stało? Nies­te­ty wo­dy przyb­rało, a bieg rze­ki szyb­ko się zmienił. -opuszczona
mówią-że dwa-ra­zy-nie wchodzi ę-do tej ­mej-rze­ki-za­ryzy­kowałami co ę-stało-nies­te­ty-wo­dy-przyb­rało-a bieg-rze­ki
Co się Stało Cytaty: Stało się prze­raźli­wie oczy­wis­te, że techno­logie wyp­rzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein
stało ę-prze­raźli­wie-oczy­wis­te-że techno­logie-wyp­rzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
Co się Stało Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński
wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Co się Stało Cytaty: Najdłuższe roz­sta­nie, po którym się żyje jak­by ser­ce pękło i nic się nie stało. -Jan Twardowski
najdłuższe-roz­sta­nie-po którym ę-żyje-jak­by-ser­-pękło-i nic ę-nie stało
Co się Stało Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński
Co się Stało Cytaty: Stało się zwyczajem, że żaden wiek nie docenia siebie, i w tej ignorancji z żalem kieruje swój wzrok w przeszłość. -Rene Clair
stało-ę-zwyczajem-że-żaden-wiek-nie-docenia-siebie-i-w-tej-ignorancji-z-żalem-kieruje-swój-wzrok-w-przeszłość
Co się Stało Cytaty: Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało. -Jan Twardowski
Co się Stało Cytaty: Płomień gniewu opa­da, po­woli przy­gasa. Ra­ny się goją. Kiedy jed­nak poz­wa­lasz, żeby tak się stało, umiera też część two­jej duszy. -Harlan Coben
płomień-gniewu-opa­da-po­woli-przy­gasa-ra­ny ę-goją-kiedy jed­nak-poz­wa­lasz-żeby-tak ę-stało-umiera-też-część-two­jej
Co się Stało Cytaty: Dbam o bez­pie­czeństwo, a może wszys­tkiego się boję? Gdy­by coś się stało, wiem, że przeżyję, ale nicze­go nie przeżyję... -Andrea
dbam-o bez­pie­czeństwo-a może-wszys­tkiego ę-boję-gdy­by-coś ę-stało-wiem-że przeżyję-ale-nicze­go-nie przeżyję
Co się Stało Cytaty: Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką. -Rabindranath Tagore
panie-spraw-aby-moje-życie-stało-ę-tak-skromne-i-proste-jak-gra-trzcinowego-fletu-który-ty-wypełłeś-muzyką
Co się Stało Cytaty: Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią. -Maria Konopnicka
Łzy-nie są oz­naką-naszej-słabośći-lecz-tymże-nasze-ser­-nie stało ę-pustynią
Co się Stało Cytaty: Nie chcesz już słuchac głosu su­mienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci. -Raoul Follereau
nie-chcesz-już-słuchac-głosu-su­mienia-bacz-by nie stało ę-nieme-w duszach-twoich-dzieci
Co się Stało Cytaty: Za­nurzyć pal­ce w cudzej dłoni i ob­lać się rumieńcem ściągnąć spoj­rze­nie delikatne co przy­lega do wil­go­ci skóry płynąć na fa­li co uno­si rzęsy wraz z z życzeniem by wszys­tko stało się jasne  -sprajtka