Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty

Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów. -James Newman


od-podatków-ucieka-za-granicę-co-najmniej-tylu-ludzi-ilu-ucieka-od-dyktatorów
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.) -Wergiliusz


lecz-ucieka-tymczasem-ucieka-niepowrotnie-czas-sed-fugit-interea-fugit-irreparabile-tempus-łac
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Naj­gor­szy błąd ja­ki może po­pełnić tan­cerz jest myśle­nie. Ta­niec trze­ba czuć. -Michael Jackson


naj­gor­szy-błąd-ja­ki-może-po­pełć-tan­cerz-jest myś­nie-ta­niec trze­ba-czuć
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: ... słaby człowiek stałe „pan­cerz siły


słaby człowiek-stałe-pan­cerz-ły-no­-praw­dzi­wie sil­ny-ten-co włas­nych-słaboś ę-nie boi
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Ry­cerz ro­man­tyk z Ca­melo­tu miłośnik mo­tylich lotów tu­lił wędrow­ne kwiat­ki i brat­ki - z miłości do miodu ćwiartki nim py­lił był w sta­nie odlotu. -PraJaszczur


ry­cerz-ro­man­tyk-z ca­melo­-miłośnik-mo­tylich-lotów-­lił-wędrow­ne-kwiat­ki-i brat­ki-z-miłoś-do miodu-ćwiartki-nim-py­lił
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: znów cię pożeram, ja, modliszka łagod­nie pod­da­jesz się bezbronny ( pan­cerz ochron­ny daw­no spadł ) znam wszys­tkie me­tody miłos­nych tortur, a ty po pros­tu roz­bra­jasz mnie swoją miłością... -AMA


Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: życie mi ucieka przecieka  -vona


życie-mi ucieka-przecieka 
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Czas - nikt go nie goni, a ucieka. -Anonim


czas-nikt-go-nie-goni-a-ucieka
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Czas ucieka. Tempus fugit (łac.) -Wergiliusz


Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Ucieka wstecz we­sele i piękno młodości. -Horacy


ucieka-wstecz-we­sele-i piękno-młodoś
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Czas ucieka, by nigdy nie powrócić. -Wergiliusz


czas-ucieka-by-nigdy-nie-powróć
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Życie to czas, który nam ucieka. -AnDree


Życie-to czas-który-nam-ucieka
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa


weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Od skargi biednego człeka wszelkie bóstwo ucieka. -Eurypides


od-skargi-biednego-człeka-wszelkie-bóstwo-ucieka
Co ucieka Li­ryczny Ry­cerz Cytaty: Przy­jaciół ry­cerz miał od liku Zbierał pochwały za wyg­ra­ne walki Bro­nił ptac­twa z pier­wsze­go rzędu i da­my ub­ra­nej w czer­wo­ne woalki