Co ucieka Cytaty

Co ucieka Cytaty: Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów. -James Newman


od-podatków-ucieka-za-granicę-co-najmniej-tylu-ludzi-ilu-ucieka-od-dyktatorów
Co ucieka Cytaty: Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.) -Wergiliusz


lecz-ucieka-tymczasem-ucieka-niepowrotnie-czas-sed-fugit-interea-fugit-irreparabile-tempus-łac
Co ucieka Cytaty: życie mi ucieka przecieka  -vona


życie-mi ucieka-przecieka 
Co ucieka Cytaty: Czas - nikt go nie goni, a ucieka. -Anonim


czas-nikt-go-nie-goni-a-ucieka
Co ucieka Cytaty: Życie to czas, który nam ucieka. -AnDree


Życie-to czas-który-nam-ucieka
Co ucieka Cytaty: Ucieka wstecz we­sele i piękno młodości. -Horacy


ucieka-wstecz-we­sele-i piękno-młodoś
Co ucieka Cytaty: Czas ucieka, by nigdy nie powrócić. -Wergiliusz


czas-ucieka-by-nigdy-nie-powróć
Co ucieka Cytaty: Czas ucieka. Tempus fugit (łac.) -Wergiliusz


Co ucieka Cytaty: Od skargi biednego człeka wszelkie bóstwo ucieka. -Eurypides


od-skargi-biednego-człeka-wszelkie-bóstwo-ucieka
Co ucieka Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa


weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Co ucieka Cytaty: Od skar­gi bied­ne­go człeka wszel­kie bóstwo ucieka. -Eurypides


od skar­gi-bied­ne­go-człeka-wszel­kie-bóstwo-ucieka
Co ucieka Cytaty: ser­ce ucieka, wiatr po­niósł uśmiech. od­daję siebie. -cytlopka


ser­-ucieka-wiatr-po­ósł-uśmiech-od­daję-siebie
Co ucieka Cytaty: Cierpienie przybliża się do uciekiniera tym bardziej, im szybciej on ucieka. -Max Scheller


cierpienie-przybliża-ę-do-uciekiniera-tym-bardziej-im-szybciej-on-ucieka
Co ucieka Cytaty: Komu pilno do bitwy, ten często pierwszy z niej ucieka. -Józef Ignacy Kraszewski


Co ucieka Cytaty: Ci, którym świat ucieka w przeciwnym kierunku, myślą, że wciąż idą naprzód -Stanisław Jerzy Lec


ci-którym-świat-ucieka-w-przeciwnym-kierunku-myślą-że-wciąż-idą-naprzód
Co ucieka Cytaty: Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją go­nisz ona ucieka. -Adam Asnyk


miłość-jest jak cień-człowieka-kiedy-ją go­nisz-ona-ucieka
Co ucieka Cytaty: CZA­SEM O BY­LE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. -Konstanty Ildefons Gałczyński


cza­sem-o by­le-cieŃ-czŁowiek-ma Żal-do czŁowieka-a-Życie-jak-osioŁ-ucieka
Co ucieka Cytaty: Wolności! Ty najpierwsza z własności człowieka, bez której inne nikną i szczęście ucieka. -Adam Jerzy Czartoryski


wolnoś-ty-najpierwsza-z-własnoś-człowieka-bez-której-inne-nikną-i-szczęście-ucieka