Codzien­nie Cytaty

Codzien­nie Cytaty: Codzien­na roz­mo­wa,codzien­ny wi­dok two­je twarzy,codzien­ny po­całunek-przeszłość,która już nie powróci . -zakłopotana


codzien­na-roz­mo­wacodzien­ny-wi­dok-two­-twarzycodzien­ny-po­całunek-przeszłośćktóra-już-nie powró
Codzien­nie Cytaty: Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo. -Zielona15


Codzien­nie Cytaty: młod­szy mądra­la nie prze­pada myć się pod pryszni­cem, cze­go wy­maga codzien­nie je­go ma­ma. kiedyś ciot­ka mówi do młod­sze­go mądra­li : - daw­no cię nie widziałam ; strasznie wy­rosłeś ! - pew­nie dzięki te­mu codzien­ne­mu pod­le­waniu ... -lovely-girl


Codzien­nie Cytaty: Pra­wie codzien­nie jes­tem w szkole Niena­widzę tam być. Pra­wie codzien­nie jes­tem w domu Niena­widzę tam wracać Pra­wie codzien­nie jes­tem wśród ludzi Niena­widzę ich. Mam jed­no miej­sce, do które­go lu­bię wra­cać - mój azyl. Mam jedną osobę, którą kocham - mój przyjaciel. Ale... Na dru­gim końcu świata... -Lola_♡


Codzien­nie Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński


Codzien­nie Cytaty: Całowałeś, pieściłeś, pra­wiłeś kom­ple­men­ty, mówiłeś jak bar­dzo mnie kochasz i pot­rze­bujesz, pragnąłeś mnie, pow­tarzałeś jak długo cze­kałeś na tą chwilę..a po­tem zadzwo­nił budzik, wstałam i znów ogarnęła mnie sza­ra codzien­ność i brak ko­goś kto tą codzien­ność bar­wnie przystroi. -bluecaffe


Codzien­nie Cytaty: Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice... -AnDree


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice
Codzien­nie Cytaty: Codzien­nie poz­naję siebie... -Majka08


codzien­nie-poz­naję-siebie
Codzien­nie Cytaty: • 


 - codzien­nie-­knie-za to­ba-po­raz-os­tatni- 
Codzien­nie Cytaty: Życie to podróż. Codzien­nie pa­kuje­my się ... w no­we tarapaty. -Indygoo


Życie-to podróż-codzien­nie pa­kuje­my ę-w-no­we-tarapaty
Codzien­nie Cytaty: Codzien­nie od no­wa, gu­bię się we włas­nym życiu... -patka5463


codzien­nie-od no­wa-gu­bię ę-we włas­nym-życiu
Codzien­nie Cytaty: Dla dżen­telme­na codzien­nie jest Dzień Kobiet. -Janina Ipohorska


dla-dż­telme­na-codzien­nie-jest dzień-kobiet
Codzien­nie Cytaty:


człowiek-człowieka-kar­mi-codzien­nie-strachem-~pa­weł-rychlica
Codzien­nie Cytaty: Nam ten ra­dos­ny sek­su dzień, Pa­nie w codzien­ność zmień. -fyrfle


nam-ten-ra­­ny-sek­su-dzień-pa­nie-w codzien­ność-zmień
Codzien­nie Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree


Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku
Codzien­nie Cytaty: - Co on we mnie widzi...? - Wie, że tyl­ko Ty będziesz mu tańczyć codzien­nie ra­no na śniadanie. -opuszczona


 co on we mnie-widzi-wie-że tyl­ko-ty będziesz-mu ńczyć-codzien­nie-ra­no-na śniadanie
Codzien­nie Cytaty: Przezorni nie stosują kultury na codzień, w obawie, że może jej zabraknąć. -Jadwiga Rutkowska


przezorni-nie-stosują-kultury-na-codzień-w-obawie-że-może-jej-zabraknąć
Codzien­nie Cytaty: Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji... -daru


codzien­nie-jes­teśmy-świad­ka­mi-kruchoś-czy­jejś-egzystencji