Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty

Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Nie myślmy, że katechizm to książka szkolna dobra dla prostaczków, dla nieuczonych. O nie; katechizm to podstawa życia według woli Kościoła Świętego, to najjaśniejsze - w praktycznej, do życia codziennego przystosowanej formie - streszczenie woli Chrystusa. -Urszula Ledóchowska


Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Dementi to potwierdzenie w formie zaprzeczenia. -Andre


dementi-to-potwierdzenie-w-formie-zaprzeczenia
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Niezależność - to przecież w najkrótszej formie wyrażone pojęcie szczęścia. -Nadzieja Drucka


niezależność-to-przecież-w-najkrótszej-formie-wyrażone-pojęcie-szczęścia
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: -Chciałaś szczęścia? Dostałaś! -Szko­da tyl­ko, że w bez­nadziej­nej formie... -efa198711


chciałaś-szczęścia-dostałaś-szko­da-tyl­ko-że w bez­nadziej­nej-formie
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy się bardzo o to, w jakiej formie to powiedzieć. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


człowiek-który-nie-nic-do-powiedzenia-troszczy-ę-bardzo-o-to-w-jakiej-formie-to-powiedzieć
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Śmieszne jest to, co niezgodne ze zwyczajami i pospolitymi postępkami dnia codziennego. -Montesquieu


Śmieszne-jest-to-co-niezgodne-ze-zwyczajami-i-pospolitymi-postępkami-dnia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Praw­dzi­wa mądrość życia dos­trze­ga wspa­niałość dnia codziennego. -Pearl Buck


praw­dzi­wa-mądrość-życia-­trze­ga-wspa­niałość-dnia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Krytykiem jest ten, kto swe własne wrażenia piękna umie w odmiennej wyrazić formie, nowy im nadać kształt. -Oscar Wilde


krytykiem-jest-ten-kto-swe-własne-wrażenia-piękna-umie-w-odmiennej-wyrazić-formie-nowy-im-nadać-kształt
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Ludzki charakter jest Naturą w jej najwyższej formie. Żadnej korzyści nie osiągnie się z naśladowania go lub walki z nim. -Ralph Waldo Emerson


ludzki-charakter-jest-naturą-w-jej-najwyższej-formie-Żadnej-korzyś-nie-osiągnie-ę-z-naśladowania-go-lub-walki-z-nim
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Bóg wyznaje swoją miłość do człowieka tylko w formie przykazania:


bóg-wyznaje-swoją-miłość-do-człowieka-tylko-w-formie-przykazania-będziesz-miłował-gdyż-kochając-na-nic-innego-nie-czasu
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego. -William Somerset Maugham


przyzwyczaić-ę-do-czytania-książek-to-zbudować-sobie-schron-przed-większośą-przykroś-życia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Są ludzie, którzy mówią, że najnudniejszym dniem tygodnia jest niedziela - tak przywykli do swego codziennego kieratu. -Anonim


są-ludzie-którzy-mówią-że-najnudniejszym-dniem-tygodnia-jest-niedziela-tak-przywykli-do-swego-codziennego-kieratu
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Miłość? To blaga. Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask i pozostaje tylko rdza życia codziennego. -Aleksiej Nowikow-Priboj


miłość-to-blaga-jak-pozłota-na-żelazie-szybko-traci-swój-blask-i-pozostaje-tylko-rdza-życia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Przyz­wyczaić się do czy­tania książek, to zbu­dować so­bie schron przed większością przyk­rości życia codziennego. -William Somerset Maugham


przyz­wyczaić ę-do czy­tania-książek-to zbu­dować-so­bie-schron-przed-większośą-przyk­roś-życia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i nąjczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym. -Hermann Hesse


charakter-człowieka-ujawnia-ę-najwyraźniej-i-nąjczyściej-kiedy-człowiek-zostanie-odsunięty-od-swego-codziennego-otoczenia-i-postawiony-przed
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz? -William Lyon Phelps


człowiek-docenia-uroki-codziennego-życia-kiedy-budzi-ę-z-koszmarnego-snu-albo-kiedy-po-raz-pierwszy-wstaje-z-łóżka-po-chorobie-dlaczego-nie
Codziennego Przystosowanej Formie Cytaty: dam Ci małą obietnicę choć zro­zumieć jej nie możesz każde niebo będzie nasze każda wo­da, po­tok, strumyk frag­ment tra­wy, żółte kwiaty gwiaz­dy, ścieżki oceany wy­cisz myśli poczuj serce - w tej formie osiągniesz najwięcej  -dooorotis