Codziennego Przystosowanej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Nie myślmy, że katechizm to książka szkolna dobra dla prostaczków, dla nieuczonych. O nie; katechizm to podstawa życia według woli Kościoła Świętego, to najjaśniejsze - w praktycznej, do życia codziennego przystosowanej formie - streszczenie woli Chrystusa. -Urszula Ledóchowska
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona
móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Śmieszne jest to, co niezgodne ze zwyczajami i pospolitymi postępkami dnia codziennego. -Montesquieu
Śmieszne-jest-to-co-niezgodne-ze-zwyczajami-i-pospolitymi-postępkami-dnia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Praw­dzi­wa mądrość życia dos­trze­ga wspa­niałość dnia codziennego. -Pearl Buck
praw­dzi­wa-mądrość-życia-­trze­ga-wspa­niałość-dnia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego. -William Somerset Maugham
przyzwyczaić-ę-do-czytania-książek-to-zbudować-sobie-schron-przed-większośą-przykroś-życia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Są ludzie, którzy mówią, że najnudniejszym dniem tygodnia jest niedziela - tak przywykli do swego codziennego kieratu. -Anonim
są-ludzie-którzy-mówią-że-najnudniejszym-dniem-tygodnia-jest-niedziela-tak-przywykli-do-swego-codziennego-kieratu
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Miłość? To blaga. Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask i pozostaje tylko rdza życia codziennego. -Aleksiej Nowikow-Priboj
miłość-to-blaga-jak-pozłota-na-żelazie-szybko-traci-swój-blask-i-pozostaje-tylko-rdza-życia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Przyz­wyczaić się do czy­tania książek, to zbu­dować so­bie schron przed większością przyk­rości życia codziennego. -William Somerset Maugham
przyz­wyczaić ę-do czy­tania-książek-to zbu­dować-so­bie-schron-przed-większośą-przyk­roś-życia-codziennego
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i nąjczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym. -Hermann Hesse
charakter-człowieka-ujawnia-ę-najwyraźniej-i-nąjczyściej-kiedy-człowiek-zostanie-odsunięty-od-swego-codziennego-otoczenia-i-postawiony-przed
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz? -William Lyon Phelps
człowiek-docenia-uroki-codziennego-życia-kiedy-budzi-ę-z-koszmarnego-snu-albo-kiedy-po-raz-pierwszy-wstaje-z-łóżka-po-chorobie-dlaczego-nie
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego. -Aleksander Dumas
miłość-mo­ja-dla-niej-spotęgo­wała-do te­go-stop­nia-że sta­wała ę-niena­wiśą-roz­koszo­wała ę-wi­dokiem-te­go-bólu
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Boję się tej przyjemności Te­go że pos­tra­dam zmysły bo to będzie sza­leństwo Te różni się od te­go codziennego To ta­kie sza­leństwo Od Święta  -Outsiderr
boję ę-tej przyjemnoś-te­go-że pos­tra­dam-zmysły-bo-to będzie-sza­ństwo-te-róż ę-od te­go-codziennego-to-­kie-sza­ństwo
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia. -Tadeusz Konwicki
Codziennego Przystosowanej Cytaty: Ru­tyna życia codziennego. I ten fałsz za każdym progiem.. Nieunik­nione kłam­stwa i po­rażki. Dlacze­go każdy człowiek tak postępuje? Nie is­tnieją ludzie spra­wied­li­wi, uprzejmi? Gdzie oni są? Gdzie się ukryli? Może jut­ro brak­nie mi tchu, może stracę do­bytek i radość.. Choć dot­knęła mnie już sa­mot­ność, wciąż się jej boję.. Ciągle jes­tem sa­ma, zda­na na siebie. Może kiedyś od­naj­dzie mnie ten je­dyny, prawdziwy przyjaciel. 11.06.2011 * z de­dykacją dla fałszy­wej koleżanki.. -watchingmefall