Coraz Więcej Ludzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. -Edward Stachura
coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym. -Nicholas Butler
ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi
w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn. -Johann Wolfgang Goethe
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Gdyby istniała nowa moralność, u jej podłoża musiałoby tkwić prawdziwe zainteresowanie się dziećmi. Coraz więcej ludzi upatruje w kontaktach z dziećmi wyłącznie sprawę nerwów. Jak gdyby podczas rozmów z dziećmi było się jednostronnie dojoną krową, która w dodatku musi sobie sama szukać pożywienia. -Barbara Frischmuth
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia - coraz więcej rozumiemy sens ofiary. -Stefan Wyszyński kard
gdy-patrzymy-na-wygodnictwo-i-bezmyślne-życia-coraz-więcej-rozumiemy-sens-ofiary
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy! -Anonim
mamy-coraz-lepsze-widoki-na-coraz-gorsze-perspektywy
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: W miarę jak przybywa nam lat, w snach zjawia się coraz więcej drogich zmarłych. -Halina Rodzińska
w-miarę-jak-przybywa-nam-lat-w-snach-zjawia-ę-coraz-więcej-drogich-zmarłych
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Żyjemy w zwariowanych czasach. Lot w Kosmos odbywa się coraz szybciej, jazda do biura coraz wolniej. -Charles Lindbergh
Żyjemy-w-zwariowanych-czasach-lot-w-kosmos-odbywa-ę-coraz-szybciej-jazda-do-biura-coraz-wolniej
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwanie coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu. -Karol Szymanowski
sztuka-to-wieczne-przezwyciężanie-wszystkiego-co-niedołężne-ułomne-i-niedojrzałe-poszukiwanie-coraz-to-doskonalszej-formy-coraz-to
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch
ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Gdy starzejemy się i nabieramy coraz więcej rozumu, wówczas w każdej chwili życia uprzytamniamy sobie, że musimy umrzeć. - A lasy wiecznie śpiewają. -Trygve Gulbranssen
gdy-starzejemy-ę-i-nabieramy-coraz-więcej-rozumu-wówczas-w-każdej-chwili-życia-uprzytamniamy-sobie-że-musimy-umrzeć-a-lasy-wiecznie
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Życie składa się z coraz większych nakładów i z coraz mniejszych zysków, kończy się zaś siedzeniem w fotelu z nieruchomo utkwionym wzrokiem. -Jonathan Carroll
Życie-składa-ę-z-coraz-większych-nakładów-i-z-coraz-mniejszych-zysków-kończy-ę-zaś-siedzeniem-w-fotelu-z-nieruchomo-utkwionym-wzrokiem
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Był czas, gdy aktorki chciały zostać gwiazdami; teraz mamy coraz więcej gwiazd, które chciałyby zostać aktorkami. -Laurence Olivier
był-czas-gdy-aktorki-chciały-zostać-gwiazdami-teraz-mamy-coraz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zostać-aktorkami
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej
od-wielu-stuleci-człowiek-zbyt-wiele-działał-a-zbyt-ło-myśł-w-świecie-współczesnym-który-coraz-więcej-daje-do-myślenia-myśli-wciąż
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i coraz większym staje się Bóg! -Adam Asnyk
Coraz Więcej Ludzi Cytaty:
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy. -Tennessee Williams
im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców. -Anonim
więcej-wśród-ludzi-krwiopijców-ż-krwiodawców
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu. -Francois de la Rochefoucauld
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Wśród ludzi jest więcej ko­pii niż oryginałów. -Pablo Ruiz Picasso
wśród-ludzi-jest więcej-ko­pii-ż-oryginałów
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej ludzi się pozna, tym mniej ich zna . -Anonim
im-więcej-ludzi-ę-pozna-tym-mniej-ich-zna
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu. -Alighieri Dante
więcej-ludzi-żyje-według-zmysłów-ż-podług-rozumu
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso
także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Coraz Więcej Ludzi Cytaty: Dziwna rzecz: im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali. -Aleksander Fredro
dziwna-rzecz-im-mniej-wielkich-ludzi-tym-więcej-pomników-i-medali