Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Przesądy są podporami cywilizacji. -Andre Gide
przesądy-są-podporami-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Przesądy są pod­po­rami cywilizacji. -André Gide
przesądy-są pod­po­rami-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: W cywilizacji nędza wynika z samego nadmiaru. -Karol Fourier
w-cywilizacji-nędza-wynika-z-samego-nadmiaru
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo -Krzysztof Przybylski
największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek
jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave
oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji. -Sigmund Freud
człowiek-który-pierwszy-cisnął-obelgę-zamiast-kamienia-był-twórcą-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura
wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim
cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle
la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Kto wie, może drobnoustroje uważają naszą śmierć za kataklizm stworzonej przez siebie cywilizacji. -Renata Szuman - Fikus
kto-wie-może-drobnoustroje-uważają-naszą-śmierć-za-kataklizm-stworzonej-przez-siebie-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123
w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski
miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu. -Margaret Mitchell
ludzie-przeważnie-nie-zdają-sobie-sprawy-z-tego-że-można-tyleż-samo-zarobić-na-burzeniu-cywilizacji-co-na-jej-budowaniu
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy. -H. Jackson Brown
jednym-z-największych-cudów-boskich-jest-umożliwienie-zwykłym-ludziom-dokonywania-niezwykłych-rzeczy
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Równość jest nieosiągalna, równość nie istnieje. Dążenie do równości i sprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacji. -Aleksy Tołstoj
równość-jest-nieosiągalna-równość-nie-istnieje-dążenie-do-równoś-i-sprawiedliwoś-niszczy-najwyższe-osiągnięcia-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol
ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit
wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711
nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nie uczyniono by miłości bóstwem, gdyby nie działała cudów! -Antoine - Francois De Exiles Prevost
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn
sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk
och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski
niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka
mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin
pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski
Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche