Cudów Ludzkiej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cudów Ludzkiej Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Cudów Ludzkiej Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Cudów Ludzkiej Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura
wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Cudów Ludzkiej Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle
la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Cudów Ludzkiej Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim
cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Cudów Ludzkiej Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Cudów Ludzkiej Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123
w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Cudów Ludzkiej Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski
miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Cudów Ludzkiej Cytaty: Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy. -H. Jackson Brown
jednym-z-największych-cudów-boskich-jest-umożliwienie-zwykłym-ludziom-dokonywania-niezwykłych-rzeczy
Cudów Ludzkiej Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol
ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Cudów Ludzkiej Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit
wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Cudów Ludzkiej Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711
nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Cudów Ludzkiej Cytaty: Nie uczyniono by miłości bóstwem, gdyby nie działała cudów! -Antoine - Francois De Exiles Prevost
Cudów Ludzkiej Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn
sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Cudów Ludzkiej Cytaty: Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk
och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Cudów Ludzkiej Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski
niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Cudów Ludzkiej Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Cudów Ludzkiej Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin
pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Cudów Ludzkiej Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Cudów Ludzkiej Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka
mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Cudów Ludzkiej Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski
Cudów Ludzkiej Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche
Cudów Ludzkiej Cytaty: Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic. -Eliza Orzeszkowa
nikt-nie-może-więcej-jak-może-a-nie-idzie-jednak-za-tym-aby-nie-mogąc-uczynić-cudów-człowiek-nie-czynił-nic
Cudów Ludzkiej Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan
czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Cudów Ludzkiej Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio
poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Cudów Ludzkiej Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Cudów Ludzkiej Cytaty: He­roizm to pod­sta­wowa bar­wa ludzkiej egzystencji. -Józef Stanisław Tischner
Cudów Ludzkiej Cytaty: Jeśli coś ra­ni uszy, trud­no do­ciera do ludzkiej duszy. -Kwintylian
jeśli-coś-ra­-uszy-trud­no-do­ciera-do ludzkiej-duszy
Cudów Ludzkiej Cytaty: Najgłębiej zakorzenione w ludzkiej naturze jest pragnienie, by zostać docenionym. -William James
najgłębiej-zakorzenione-w-ludzkiej-naturze-jest-pragnienie-by-zostać-docenionym
Cudów Ludzkiej Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Cudów Ludzkiej Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Cudów Ludzkiej Cytaty: Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej. -Bolesław Leśmian
umysł-bogów-mniej-ścisły-źli-porachunki-logiki-ludzkiej
Cudów Ludzkiej Cytaty: Uczucia leżą we krwi, budzi je prawo silniejsze od woli ludzkiej. -Melania Parczewska
uczucia-żą-we-krwi-budzi-prawo-silniejsze-od-woli-ludzkiej
Cudów Ludzkiej Cytaty: Właści­we jest ludzkiej na­turze niena­widzić te­go, ko­go się skrzywdziło. -Tacyt
właś­we-jest ludzkiej-na­turze-niena­widzić-te­go-ko­go ę-skrzywdziło
Cudów Ludzkiej Cytaty: Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków. -Gustaw Holoubek
najistotniejsze-rysy-ludzkiej-natury-nie-zmieniły-ę-od-wieków