Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty

Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123


w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Człowiek rozdzielił Dob­ry Bóg nie przeszkodził Zmie­rzch złej doktryny  -fyrfle


człowiek-rozdzielił-dob­ry-bóg-nie przeszkodził-zmie­rzch-złej-doktryny 
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Niebies­kość ziemska Zmie­rzch har­mo­nii żywiołów Niebo nad Skrzycznem  -fyrfle


niebies­kość-ziemska-zmie­rzch-har­mo­nii-żywiołów-niebo-nad-skrzycznem 
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Po­wieść nie ma przyszłości? Zmie­rzch po­wieści to za­bobon li­terac­kiej ga­wie­dzi. Jak w in­nych śro­dowis­kach wróżby o końcu świata. -Maria Dąbrowska


po­wieść-nie  przyszłoś-zmie­rzch-po­wieś-to za­bobon-li­terac­kiej-ga­wie­dzi-jak w in­nych-śro­dowis­kach-wróżby-o końcu
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Nie ma żalu dzień do nocy choć co zmie­rzch się wypierają nieod­bi­tym światłem rzu­cają cień na­giej strony są ta­kie drogi na których dziś tłukąc szkło przyj­dzie nam jeszcze przejść boso  -dark smurf


Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Stephe­nie Meyer i sa­ga


Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Zmierz to, co się da zmie­rzyć i spraw, by to, cze­go się nie da zmie­rzyć, dało się zmierzyć. -Galileo Galilei (Galileusz)


zmierz-to-co ę-da zmie­rzyć-i spraw-by to-cze­go ę-nie da zmie­rzyć-dało ę-zmierzyć
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura


wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle


la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim


cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski


miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy. -H. Jackson Brown


jednym-z-największych-cudów-boskich-jest-umożliwienie-zwykłym-ludziom-dokonywania-niezwykłych-rzeczy
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol


ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit


wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Cudów Zmie­rzch Let­ni Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711


nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz